Rektor blogger om optagelse

10. januar 2018

Den 11. januar åbner vi dørene på Ørestad Gymnasium for unge, der skal vælge ungdomsuddannelse og deres forældre. Det er en god mulighed for at få en fælles snak om det rigtige uddannelsesvalg for de unge. Det er for væsentlig en beslutning til, at de unge kan tage den alene.

 

Det almene gymnasium er en populær uddannelse. Med god grund. Den forbereder i enestående grad de unge på en videregående uddannelse med efterfølgende beskæftigelse, og den giver med sin fagrække og brede vifte af kulturelle og sociale aktiviteter en god ramme om personlig og almen dannelse. Men der også andre gode ungdomsuddannelser, så de unge skal naturligvis kun vælge det almene gymnasium, hvis man er indstillet på boglige aktiviteter med sigte på videregående uddannelse.

 

På Ørestad Gymnasium er vores vision at uddanne “changemakers”. Det er vores måde at tale om almendannelse på – i en moderne kontekst. For os er det vigtigt, at eleverne får et godt eksamensresultat, så de kan komme ind på de videregående uddannelser. Men det allervigtigste er, at eleverne dannes til aktive borgere, der forholder sig til deres omverden, ønsker at medvirke til at forandre den og klædes på til at handle sammen med andre, både i forhold til den nære og globale verden.

 

Vor vision om at danne changemakers kommer til udtryk i den aktive og engagerede skolekultur som elever, medarbejdere og ledelse skaber i fællesskab, og i undervisningen, hvor vi både i den faglige undervisning og i de flerfaglige projekter arbejder med problemstillinger, der er vigtige for moderne borgere: globalt udsyn og bæredygtighed, innovation, digitalisering og medialisering samt karrierelæring.

 

Med gymnasiereformen i 2017 blev studieretninger centralt fastlagt af Folketinget. Der er derfor ikke længere så store muligheder for den enkelte skole for at profilere sig på særlige studieretninger. Men måden vi gennemfører undervisningen på har sin særlige karakter på Ørestad Gymnasium med en pædagogik, der fremmer elevengagement, og hvor vi arbejder med større og mindre projekter om virkelighedsnære problemstillinger. Som ramme om denne undervisning anvender vi vore åbne læringsmiljøer og vore digitale læringsressourcer.

 

Det er dog lykkedes os at få godkendt en særlig lokal studieretning, som kun findes på Ørestad Gymnasium, nemlig en studieretning med Mediefag A og Engelsk A, som cementerer vores status som førende mediegymnasium. Det er en virkelig god studieretning for særligt medieinteresserede unge.

 

Velkommen til Åbent Hus på Ørestad Gymnasium, hvor vi præsenterer vor changemaker-vision, vore studieretninger og vore fantastiske elever og lærere.

 

Rektors Blog - læs flere

Rektors blog

Rektor Allan Kjær Andersen blogger fast om aktuelle emner.

Følg med her på sitet for at se alle hans blogs.

allan