I morgen – i dag. Vi danner changemakers

25. november 2016

At gå på Ørestad Gymnasium handler ikke ‘kun’ om at få gode karakterer og vælge studieretning. Det handler også om at blive en ‘changemaker’, en samfundsborger, der kan og vil gøre en forskel. Læs rektor Allan Kjær Andersens blog om skolens profil og vision. 

IMG_7573 copy

Af Allan Kjær Andersen, rektor

På Ørestad Gymnasium er gymnasieuddannelsen ikke bare en adgangsbillet til videregående uddannelse og til en god karriere. Det er den også. Men for os er formålet at danne borgere, som vil arbejde aktivt for det fælles bedste i de fællesskaber de kommer til at indgår i. Hvad enten det er det helt nære eller det globale.

Vi udvikler et indre kompas af værdier og personlig styrke  og en radar af empati i mod omverdenen hos vore elever, der sætter dem i stand til at handle for en bedre verden. Vor vision er at danne changemakers.

Hvilken skole er vi?

Vor skole ligner ikke andre skoler. Vi anvender vore åbne læringsmiljøer, it og digitale medier til at udvikle en undervisning, der kan udvikle eleverne til at løse virkelighedsnære problemer i fællesskab.

Vi lærer for at forandre

På OEG er vi sammen om læring. Vi er ambitiøse. Hver eneste elev skal blive så dygtig, som eleven har mulighed for at blive.

Viden er grundlaget for alt, hvad vi gør. Vi vil udvikle glæden ved at tilegne sig viden.

Eleverne lærer at forholde sig kritisk og reflekterende til den eksisterende viden, og de udvikler deres blik for, hvordan viden skaber verden.

Dannelse til changemaking

Vi forbereder til studentereksamen som alle andre gymnasier. Vi har stort set alle de studieretninger og valgfag, som vi  må udbyde. Men vi gør noget mere.

En stærk faglighed er fundamentet for at give eleverne den dannelse til changemaking, som er vores mål. Samtidig lægger vi vægt på samspillet mellem fagene.

I vort arbejde med at udvikle den faglige og tværfaglige viden til dannelse til changemaking lægger vi vægt på:

  • hvad du skal kunne
  • hvad du kan gøre med din viden
  • det nye perspektiv din viden giver dig

Changemaker-programmet

Alle elever kan blive changemakers. Men vi har udviklet et særligt changemaker-program for de elever, der påtager sig et særligt ansvar og spiller en særlig rolle i udviklingen af en aktiv og engageret changemaker-kultur på skolen.

Elever, der har deltaget i dette program gennem det tre-årige forløb, vil som supplement til deres eksamensbevis få et særligt changemaker-diplom, som de kan anvende som dokumentation når de søger ind på videregående uddannelse i Danmark og resten af verden.

Fag og det tværfaglige samarbejde i studieretningerne

I alle studieretninger samarbejder studieretningsfagene og fællesfagene. Vi har udarbejdet et program af temaer og beskrivelse af målene inden for hvert tema. Arbejdet med temaerne foregår med forskellig vægtning, med forskellige fag og faglige metoder inden for de forskellige studieretninger. Men alle studieretninger danner eleverne til changemaking.

Globalisering

Vi lever i en globaliseret verden. Vi ønsker at udvikle eleverne til globale medborgere, dvs. borgere der kan fungere i og være med til at skabe en globaliseret verden.

Som en af to danske skoler er vi blevet optaget i det internationale skolenetværk Ashoka Changemaker Schools, som omfatter mere end 300 skoler i hele verden, som ligesom OEG er optaget af at udvikle changemakere for en bedre verden.

I vore engelsksprogede studieretning og i globaliseringsklasserne vil vi i ganske særlige grad arbejde med udfordringerne i den globaliserede verden.

Bæredygtighed

Klimaændringer, befolkningseksplosion og økonomisk ulighed truer stabiliteten i verden. Vi vil udvikle elevernes viden om bæredygtig udvikling og deres engagement i at finde globale og lokale løsninger og deres vilje til at handle i forhold til bæredygtighed, der hvor de er. Vi sætter arbejdet med FN’s bæredygtighedsmål på skoleskemaet allerede fra grundforløbet og som genkommende tema i det tre-årige forløb.

Digital dannelse og mediedannelse

Vi er en digital skole i en digital verden og en førende skole i Danmark m.h.t. anvendelse af IT i undervisningen. Vi er 100% digitale, så eleverne behøver kun at medbringe deres laptop eller tablet i skole. Vi giver eleverne kompetencer og udvikler dem i digital dannelse, dvs. værdier og normer for god digital praksis.

Vi er kendt som førende mediegymnasium. For at give de bedste rammer om anvendelse af medier i undervisningen har vi indrettet “Mediebyen” med studier, redigeringslokaler og fremvisningsrum.

Kreativitet og innovation

Eleverne skal ikke blot udvikle en bred almen viden på grundlag af gymnasiets fag. Vi er optaget af udvikle elevernes kreativitet, så de kan skabe noget og realisere det, hvadenten det er noget fysisk eller en løsning på problem. Vi udvikler elevernes innovative kompetencer, så de kan skabe noget, der er til gavn for nogen.

Karrierelæring

Det er gymnasiets opgave at forberede eleverne til videregående uddannelse. Vi strukturerer  arbejdet med karrierelæring gennem de tre år, så det bliver en naturlig del af det faglige og tværfaglige arbejde.

OEG har en særlig baggrund for at beskæftige os med karrierelæring, idet vi har stået i spidsen for projektet “Karrierefokus”, som er projekt om karrierelæring med gymnasier, videregående uddannelser og Studievalg i Region Hovedstaden.

Rektors Blog - læs flere

REKTORS BLOG

Rektor Allan Kjær Andersen blogger fast om aktuelle emner.

Følg med her på sitet for at se alle hans blogs.

allan