OEG DNA - Det globale fokus

16. februar 2017
maxresdefault

De 1.g’ere der skal starte i gymnasiet til august, skal gå i skole under den nye gymnasiereform. Reformen er en god anledning for os til at genoverveje, hvilken skole vi er og gerne vil være.  Hvad skal være OEG’s DNA?

Vi har lige fra starten haft en vision om at være en skole, der klæder eleverne på til den fremtid, de skal være med til at forme. Vore elever skal blive dygtige og lære alt det, som er beskrevet i lov og bekendtgørelse. Men vi vil gøre det med en særlig OEG accent. Vi vil uddanne elever, der har kompetencer til fremtiden og livsduelighed og engagement til at forbedre verden i de små og store fællesskaber, hvor de fungerer. Elever der både kan tænke og handle. Det kalder vi – med et god dansk ord changemakers.

Hvorfor globalt fokus?
Den verden vi lever i, er gensidigt forbundet. Alle de udfordringer vi står med – klima, økonomi, ulighed, flygtningestrømme, politisk ustabilitet –  er globale. Vi opfatter det derfor som en af de helt grundlæggende opgaver for en moderne skole at klæde eleverne på til at være borgere i et globalt verdenssamfund og medarbejdere i globaliserede virksomheder. Eleverne skal dannes til globalt medborgerskab – verdensborgerskab – og uddannes til at de kompetencer, som internationaliserede virksomheder efterspørger, herunder at kunne samarbejde med mennesker med en helt anden kulturel baggrund end ens egen.

Hvad vil det sige at have globale kompetencer og være globalt dannet?

I ”Globale Gymnasier” har vi udviklet en systematik i at tale om de globale kompetencer:

  • Global faglighed: eleverne skal kende væsentlige globale problemstillinger, f.eks. med udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål
  • Kulturel dannelse: eleverne skal være nysgerrige efter at møde og forstå andre kulturer og opleve kulturmøder
  • Horisont: eleverne skal med udgangspunkt i en forståelse af deres egen kultur og historie kunne forstå, hvordan mennesker med en anden kultur forstår verden og være i stand til at foretage et perspektivskifte, så de kan møde disse mennesker og løse opgaver sammen med dem
  • Kaosparathed og handling: eleverne skal kunne være i en verden præget af kaos og hastig forandring og medvirke til at forandre denne verden.

Lovmæssig forpligtelse
De globale kompetencer udvikles over og i samarbejde mellem fagene. Det er særdeles positivt, at der i forbindelse med gymnasiereformen er kommet formuleringer ind i lovteksten, som gør det til en forpligtelse, at der i praksis arbejdes med de globale kompetencer. Det slås fast, global dannelse er et væsentligt træk ved moderne dannelse til medborgerskab.

Vi arbejder derfor på en progressionsplan for de globale kompetencer – og de øvrige tværgående kompetencer som blev præciseret i forbindelse med reformen – så alle elever vil opleve, at der i fagene og i tværfaglige projekter og forløb arbejdes målrettet med at udvikle de globale kompetencer.

For de elever der allerede nu ved, at de i deres videregående uddannelse eller kommende beskæftigelse vil arbejde med globale problemstillinger eller i en global kontekst opretter vi desuden studieretninger med særligt globalt fokus (en engelsksproget med kontakt til den engelsksprogede verden, studieretninger med fokus på de særlige forhold i Indien og Kina).

OEG’s netværk og partnerskoler 
For at sikre at det globale er til stede i alt, hvad vi gør – både i undervisningen og udenfor – har vi styrket vore internationale kontakter i de senere år. Vi er medlem af netværket Globale Gymnasier, som er et dansk netværk af gymnasier med et særligt globalt fokus. Vi er medlem af Global Schools’ Alliance, som er et netværk af internationale skoler i hele verden med fokus på innovative måder at undervise på. Og vi er for nylig blevet medlem af det ansete internationale netværk Ashoka Changemaker Schools, som fokuserer på at udvikle socialt entreprenørskab og globalt medborgerskab hos eleverne.

Det direkte kulturmøde med unge fra andre kulturer er helt centralt for at udvikle global dannelse. Derfor er vi i gang med at udvikle partnerskaber med skoler i alle landet. I første omgang Kina og Indien, men perspektivet er, at alle vore studieretninger skal have en partnerskole. Elever fra skolen deltager i projekter med skoler i andre lande (f.eks. Projektet AVITAE) og i workshops med skoler (f.eks. Transforming Education i Berlin og international uge på en fransk skole). Og som noget nyt har vi elever, der deltager i Model United Nations.

Vi er i gang med at udvikle et ambassadørkorps af elever, der kan tage imod vore mange internationale gæster, og selv er jeg hyppigt foredragsholder på internationale konferencer i hele verden (i de kommende tid skal jeg f.eks. holde oplæg i Bologna og Bangkok).

Rektors Blog

Rektor Allan Kjær Andersen blogger ca. hver måned. Følg med her på sitet for at se alle hans blogs.

Globalt fokus på OEG

Links til globale netværk

Ashoka http://scandinavia.ashoka.org/ashoka-1

Global Schools Alliance http://www.globalschoolsalliance.org/about_us

Globale Gymnasier http://globalegymnasier.dk

Avitae http://www.avitae.org

Transforming Education http://www.neue-oberstufe.berlin

Værd at vide
Læs rektors tidligere blogs her