Sparerutinen eroderer vort uddannelsessystem

19. september 2017
øre

Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2018. Igen i år er der besparelser på 2%  til ungdomsuddannelser, herunder gymnasierne, det såkaldte “omprioriteringsbidrag”.

Regeringen opererer med, at besparelsen på 2% om året skal fortsætte frem til 2021. De akkumulerede besparelser for de almene gymnasiale uddannelser (Stx og HF) vil være 4,7 mia. i 2017. For Ørestad Gymnasium vil den akkumulerede besparelse beløbe sig til 14,4 mio.kr.

At kalde det “omprioriteringsbidrag” er en eufemisme. Der er reelt tale om, at der systematisk fjernes ressourcer fra uddannelsesområdet. Måske ser de årlige
besparelser små og overkommelige ud, men konsekvenserne af den rutinemæssige fjernelse af ressourcer fra uddannelserne vil være ødelæggende, og man kan frygte, at meget af det, som vi sætter pris på i det danske uddannelsessystem, langsomt vil forsvinde.

Skolerne har ganske få redskaber, der kan tages i anvendelse for at impementere besparelserne. Regeringen fastholder klasseloftet på 28 elever, hvilket betyder, at skolerne ikke kan øge klassekvotienten som redskab til at finde besparelser – også selv om en skole måtte mene, at det er mindre skadeligt for kvaliteten end andre
redskaber.

Flere klasser og mindre forberedelsestid

Besparelser i den størrelsesorden kan ikke gennemføres med ‘quickfixes’ som begavede indkøb og besparelser på vand og el. Det har vi for længst iværksat, og sådanne besparelser slår slet ikke til. Besparelserne kan desværre kun gennemføres ved, at lærerne skal undervise flere elever. Og da klassekvotienten ligger fast, kan det kun gøres ved, at lærerne skal undervise flere klasser og dermed får forholdsvis mindre tid til forberedelse og feedback.

Som leder af et gymnasium er det naturligvis min opgave at sørge for, at besparelserne gennemføres på en måde, hvor skolens ressourcer i størst muligt omfang anvendes til at sikre eleverne god undervisning og feedback. Og naturligvis er der områder, hvor vi kan gøre ting anderledes og mere effektivt.
Lærerne er godt i gang med fælles forberedelse. De anvender gode digitale læremidler fra forlagene. De udvikler feedback-former, der både er gode for eleverne og som reducerer lærernes tidsforbrug. Og vi skal i gang med at finde former for afvikling af undervisning, hvor der ikke altid er 1 lærer til stede til at undervise en klasse (forelæsninger) og undervisning med indbyggede e-learning forløb.

Mindre tid til elever
Men tilbage vil stå, at lærerne vil have mindre tid sammen med den enkelte elev. Vi ved at god uddannelse kræver personligt nærvær mellem underviseren og eleven. Vi ved, at feedback virker. Det bliver svært i de kommende år at leve op til elevernes berettigede forventninger til nærvær og feedback.

Når besparelserne forlænges til 2021, er det uundgåeligt at kvaliteten udfordres, og at der kommer problemer med overbelastede (stressede) lærere.

Regeringen fastslår, at der er grund til optimisme i økonomien. Vi er på vej ud af finanskrisens skygger. Det er uforståeligt, at regeringen ikke vurderer, at tiden er den rette til at fremtidssikre Danmark ved at investere i uddannelse i stedet for at forringe uddannelsessystemet.

Uddannelse er så vigtig som nogensinde 

Vort samfunds sammenhængskraft udfordres af globaliseringen og digitaliseringen. Der er mere end nogensinde brug for, at børn og unge dannes til moderne dansk og globalt medborgerskab. Her spiller uddannelse en vigtig rolle.

Vort samfunds konkurrenceevne er fuldstændig afhængig af, at der uddannes dygtige medarbejdere, der har de kompetencer, der er behov for i fremtids erhvervsliv, som skal konkurrere direkte med de bedste virksomheder i verden. Vi er vant til, at vort uddannelsessystem kan levere de grundlæggende forudsætninger for, at disse kompetencer er til stede. Sådan skal det gerne være fortsat.

Uddannelse er også en vigtig for, at det enkelte menneske kan danne sin egen karakter og identitet. Uddannelse med nærværende voksne, der kan være forbilleder i denne proces, er en vigtig forudsætning, for at dette kan ske.

Også i 2021 efter de varslede besparelser vil vort uddannelsessystem eksistere.
Sammenlignet med verdens dårligste uddannelsessystemer vil det fortsat have en rimelig kvalitet. Men det vil være vanskeligt kunne leve op til det påtrængende behov for at forstærke dannelsen til ansvarligt og aktivt medborgerskab, uddannelse af dygtige innovative medarbejdere til erhvervslivet og støtte til det enkelte menneskes karakterdannelse, som man med rette kan forvente i et af verdens rigeste lande og bedste samfund.

Rektors blog

Rektor Allan Kjær Andersen fra Ørestad Gymnasium blogger om aktuelle emner.

allan

Læs alle blogs fra rektor her:  REKTORS BLOGs