Bliv Changemaker – hvis du vil gøre en forskel

På Ørestad Gymnasium vil vi gøre eleverne til changemakere, altså personer, der kan og vil gøre en forskel for andre. En Changemaker bliver trænet i at skulle gøre verden bedre, både globalt men også i hverdagen blandt klassekammeraterne. I Changemakerprogrammet kan eleverne udvikle deres kompetencer gennem  anderledes undervisning, changemaker-dage, elevstyrede udvalg og samarbejde med organisationer.

 

 

Changemaking på OEG

Ørestad Gymnasium klæder eleverne på til at kunne handle og løse problemer og dermed være med til at gøre verden bedre. Man kan være en changemaker på mange måder. En changemaker har socialt engagement og handlekraft, og kan samarbejde og tænke innovativt. For at lære dette, opøver vi en række “changemaker skills”: Empati, socialt entreprenørskab, samarbejdsevner, lederegenskaber, kreativitet og handlekraft

Elevudvalg Miljø Ørestad Gymnasium

Changemaker skills

 • Empati
 • Socialt entreprenørskab
 • Samarbejdsevner 
 • Lederegenskaber 
 • Kreativitet 
 • Handlekraft

“I morgen – i dag” er en særlig sætning, for OEG. Den dækker nemlig over vores unikke Changemakerkultur. 

En Changemaker har et ønske om en bedre verden i morgen, og gør en forskel ved at handle i dag.

Changemaking og innovation i den daglige undervisning

Undervisningen på Ørestad Gymnasium bidrager også til at uddanne Changemakere. Gymnasiets arkitektur ligner ikke andre skolers, og det smitter af på undervisningen. Vi anvender åbne læringsmiljøer, digitale platforme og eksperimenterer med nye digitale læremidler og ressourcer. Vores klasselokaler har ikke nødvendigvis vægge, men til gengæld er her højt til loftet og mulighed for nytænkning. Vi bruger innovation som en aktiv del af undervisningen i fagene og i projekter på tværs af fagene. Det er med til at lære eleverne at løse virkelighedens problemer selvstændigt og i fællesskab med andre. Vi trækker verden ind i undervisningen og sætter elevernes viden i spil.

 

Changemakerdage

Vi sætter fokus på, hvad der skal til for at løse verdens store udfordringer som fattigdom, globalisering og klimaforandringer. Dette gør vi blandt andet på vores changemakerdage. En gang om året opløser vi det almindelige skema for at lave “changemakerdage”. Den 10. januar 2020 blev skolen omdannet til et laboratorium for changemaking inden for tre områder: bæredygtighed, fællesskab og demokrati. Der var blandt andet workshops om bæredygtig tøjproduktion, skraldekunst og musikalske kulturmøder.

Klik her, hvis du vil vide mere om Changemakerdagen.

Changemakerdag Ørestad Gymnasium3

Mød en håndfuld af OEG’s mest aktive changemakers

Elevrådsformand Bartosz Baracz Ørestad Gymnasium

Bartosz

Bartosz er formand for Elevrådet og sidder i changemaker-udvalget. Han er også med til at sende vores fælles-samling “OEG-Live” og er skuespiller i Multiforestillingen.

Ilayda Miljøudvalget Ørestad Gymnasium

Ilayda

Ilayda er formand for OEGrøn, skolens miljøudvalg. Udvalgets største mål er at gøre en forskel for klimaet og at gøre OEG mere miljøvenlig.

Rabab Operation Dagsværk Ørestad Gymnasium

Rabab

Rabab er formand for Operation Dagsværk udvalget og sørger for at OEG'erne laver frivilligt arbejde for at støtte unge der er ofre for sexisme i Peru.​

Hannah

Hannah har været en del af OEG Mentor, siden 2.g, hvor hun hjælper og motiverer andre OEG elever til at forbedre deres studievaner.

Udvalg og projekter

De mange elev-udvalg på OEG gør changemaking til en del af elevernes hverdag. Vi har en bred vifte af udvalg, hvor eleverne skaber forandring i deres nærmiljø og i verden omkring dem:

 •  OEG Mentor uddanner elevmentorer, der kan hjælpe dig til bedre studievaner igennem gymnasietiden. 
 • OEG Grøn udtænker nye og grønnere visioner for skolen, arrangerer tøjbytte-dage m.m. 
 • LGBTQ+udvalget sætter fokus på mangfoldighed og det at skabe en kultur med plads til alle.

Læs mere om de forskellige udvalg her

 

Changemaking og internationalt samarbejde 

På Ørestad Gymnasium har vi tradition for at samarbejde med skoler i hele verden. Vi er, som en af de to eneste skoler i Danmark, med i netværket Ashoka Changemaker Schools, der samarbejder om at udvikle changemaker-projekter i andre dele af verden. Vi deltager blandt andet i dette skoleår i et changemaker-projekt med tre andre nordiske gymnasier om bæredygtighed i undervisningen.

 

OEG Mentor Ørestad Gymnasium Danmark

Changemakerdiplom

Hvert år når 3.g’erne afslutter deres skolegang, bliver en håndfuld af eleverne indstillet til et Changemakerdiplom, som bevis på, at de, i løbet af deres gymnasietid, har været ekstra aktive for skolekulturen og gjort en særlig forskel. 

 

Hvordan kan man få et diplom?

For at blive indstillet til et diplom skal du have bidraget med noget særligt. Du skal have udvist selvstændighed og taget initiativ til at handle for det fælles bedste. Det kan fx være:

  • At du har startet et aktivt udvalg op, har været formand for et udvalg eller har været ekstra aktiv i et udvalg.
  • At du har taget ekstra ansvar for OEG-live
  • At du har været mentor

Legater

Udover Changemakerdiplomet udgiver vi enkelte legater til de mest aktive changemakers. Legaterne følger med en præmie på 1000 kr. og gives for at have gjort noget ekstraordinært for skolekulturen. Der gives også legater til den elev med laveste fravær og den elev med det højeste gennemsnit.

Changemaker legat Ørestad Gymnasium

Bliv Changemaker

Bliv Changemaker

Er du klar til at blive Changemaker?