Information om Corona

23. september 2020

  • Hvis du er hjemme pga symptomer på Corona, skal du skrive til din studievejleder OG skrive det under fraværsårsager.
  • Du får ikke fravær fra undervisningen, hvis du deltager virtuelt, og det er dit eget ansvar at kontakte din lærer og følge med på sitet.
  • Hvis du er syg med Corona, og derfor ikke kan deltage i undervisningen, får du fravær som normalt.
  • Du skal sende dit testsvar med tydeligt navn og dato for testsvaret til din studievejleder på den sikre mail, som ser sådan ud XXX@adm.oegnet.dk. Så vil skolen tage dit fravær i betragtning.
  • Du skal således ikke være bekymret for dit fravær, hvis du har Corona og følger ovenstående procedure.

11. september 2020

Hvis man som elev får symptomer på corona (selv milde) skal man gøre følgende:

  1. Bliv hjemme.
  2. Giv din studievejleder besked om hvorfor du ikke er i skole.
  3. Bliv testet.
  4. Bliv hjemme indtil du får svar på din test. Deltag i undervisningen virtuelt.
  5. Sende screenshot af det negative svar, hvor testdatoen tydeligt fremgår.

Det er ikke nok, at I blot skriver årsagen til jeres fravær i fraværsårsager, hvis I har fravær pga. karantæne ved symptomer og test af corona.

Vi kan kun tage hensyn til at I har fået fravær som følge af karantæne, hvis I sørger for at jeres studievejledere får besked.

20. april 2020

I dag åbnede Ørestad Gymnasium igen, men kun for administrationen, lærerne og eleverne 3.g. Det vil kun være et fåtal af lærerne og administrationen, der vil være i bygningen. De fleste vil fortsat arbejde hjemmefra, og derfor skal al kontakt til administration fortsat foregå på mail eller telefonisk.

Om åbningen af skolen

Fra i dag, når skolen genåbner for 3.g’erne, vil der være en række regler, som vi alle skal overholde for at undgå smittespredning. Skolen er således blevet inddelt i zoner, og når en klasse møder, vil den skulle være i samme zone hele dagen. Klasserne der er på skolen, møder forskudt med 5 minutters mellemrum for at undgå de alle kommer og går samtidig. Det betyder også, at deres frokostpauser og sluttiderne for modulerne er forskudt. Modulerne er desuden blevet forkortet så et dobbeltmodul er nu kun 2 timer og 45 minutter.

Lærerne sørger for at indlægge pauser, men eleverne skal blive i zonen eller udenfor. Eleverne må gerne blive på skolen, hvis deres undervisning om formiddagen foregår fysisk på skolen og den anden halvdel er virtuel. Der kan dog være elever, der vælger at tage hjem, hvorfor der tages hensyn til, at de kan “komme for sent” til næste modul.

Eleverne må ikke gå rundt på skolen. Heller ikke i pauserne. De må gerne gå udenfor i frokostpausen, men ikke på legepladsen, da Ørestad Skoles elever bruger denne.

Skolen er blevet gjort ekstraordinært rent, og der er sprittet af på borde, gelændere m.m. Der er sat afspærring op, så eleverne ved, hvor de må være.

Hvis eleverne vælger at sidde på skolen og arbejde, skal de huske at overholde sundhedsmyndighedernes regler og dermed sørge for at sidde spredt.

Eleverne vil brug toiletterne på etagerne.

Læs mere om reglerne for åbningen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

16. april 2020

Information af eksamen

Alle eksamener i 1.g og 2.g er aflyst. 

Eleverne i 3.g skal til 3 eksamener. Eleverne skal op i skriftlig dansk, en skriftlig eksamen i et studieretningsfag på A-niveau og til en mundtlig prøve i SRP. Den skriftlige eksamen i studieretningsfaget på A-niveau og SRP offentliggøres senest den 11. maj.

Information om karakterer

Der vil ske ændringer i karaktergivningen, men vi ved endnu ikke, hvor omfattende det bliver. Vi kender endnu ikke datoerne for, hvornår karaktererne skal gives og offentliggøres. Vi afventer ministeriets udmelding.

Information om skolens åbning

I den kommende uge vil noget af undervisningen for eleverne i 3.g foregå på skolen. Det vil fremgå af skemaet i lectio, hvornår eleverne skal møde på skolen, og hvornår undervisningen er virtuel. Eleverne skal forvente, at der kommer ændringer i skemaerne, så hold øje med lectio. 

Undervisningen på skolen bliver ikke som den plejer at være, og vi skal fortsat passe godt på hinanden og holde afstand. Derfor vil administrationen være lukket for elever, der stadigvæk skal ringe på hovednummeret 8230 2222.

Eleverne i 1.g og 2.g skal fortsætte med at have virtuel undervisning. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår skolen kan åbne igen for alle elever. Vi må fortsat være tålmodige. 

Information om undervisningen

I de kommende 4 uger vil alle elever kun have to fag om dagen. Et fag om formiddagen og et fag om eftermiddagen. Vi har valgt at gøre sådan for at undgå, at skoledagene bliver for stressede for både elever og lærere. 

 

14. april 2020

Foreløbigt ser det ud til, at 3.g’erne tidligst får lov til at komme tilbage på skolen fra mandag den 20. april 2020, hvor skolen langsomt vil åbne igen, såfremt myndighederne fortsat giver mulighed herfor. Der er fortsat mange deltaljer, der skal være på plads, før skolen kan åbne for de ældste elever. Elever i 1.g og 2.g skal fortsat have virtuel undervisning hjemmefra.

Der er mange forhold, der endnu er uafklarede. Vi vil fortsætte med at holde alle løbende orienteret. Eleverne skal fortsat følge med i ElevNyt på facebook. Forældre, der er tilmeldt INDBLIK (forældreNyt), vil fortsat blive orienteret her, og ellers vil vi fortsætte de løbende orienteringer her på siden.

Forældre kan tilmelde sig Indblik (ForældreNyt) her.

 

7. april 2020

Myndighederne har åbnet mulighed for, at eleverne i 3.g kan vende tilbage til skolen fra den 15. april 2020. Samtidig ønsker man at gennemføre 3.g’ernes eksamen i en eller anden form. Der er fortsat kun tale om forslag, og mange detaljer endnu ikke er på plads. Vi melder ud så snart en plan for en gradvid åbning af skolen er klar.

 

25. marts 2020

Det er vigtigt, at eleverne sørger for at være til stede i modulerne, når der skal noteres fravær. Sørg for at “møde til tiden” og vær til stede, når modulet starter. I skal selvfølgelig også være aktive i modulet, og det er desuden vigtigt, at I sørger for at aflevere det produkt (til tiden), som læreren evt. beder jer om. Produktet kan være et “bevis på”, at I har deltage i undervisningen.

Skulle I alligevel få fravær, så skriv det som fraværsårsag i lectio, i stedet for at sende mails til lærerne. Selv om det lige nu er den mest oplagte kommunikationsform, bliver vi nødt til at begrænse antallet af mails, og denne her type mails kan undgås, hvis I blot skriver fraværsårsagen i lectio.

Vedrøende galla og translokation

Både skole og elever er bekymrede for gallafesten og studenterkørslen. Gallafesten er en vigtig tradition, og skolen vil gøre alt, hvad der er muligt for at kunne flytte den. Vi bliver alle nødt til at afvente situationen, da forudsætningen for at festen og alt det andet kan gennemføres, er at vi igen må være sammen i store forsamlinger. Vi håber alle på det bedste. I mellemtiden må vi få det bedste ud af situationen.

 

24. marts 2020

SRP-vejledning

På fredag er der SRP-vejledning med begge vejledere. Inden da skal eleverne i 3.g aflevere det, de har skrevet indtil videre, også selv om det ikke er færdigt. Det betyder ikke, at opgaverne bliver rettet og kommenteret, men vejlederne skal bruge det til at få et overblik over, hvor langt eleverne er nået. Eleverne skal aflevere på lectio senest torsdag kl. 16.00.

Eleverne skal også forberede spørgsmål til vejledningen. De skal skrive deres spørgsmål ned, så de er klar til vejledningen.

Eleverne skal bruge deres google-kalender på fredag, da det er her I får en invitation til vejledningsmødet. I kalenderen vil der være et link til hangout/ google-meet.

 

23. marts 2020

Både ledelsen og lærerne er klar over, at det kan være hårdt at modtage fuldt skema med virtuel undervisning, men vi håber, at vores elever er ved godt mod. Lærerne tænker i afveksling og overvejer, hvordan de kan ramme en hensigtsmæssig arbejdsbyrde for jer alle.

Der er vedtaget en nødlov, der indebærer, at Børne- og undervisningsministeren kan beslutte at aflyse sommerens eksaminer, hvis nedlukningen fortsætter i længere tid. Hvis det bliver tilfældet, så overføres jeres årskarakterer som eksamenskaraktererne. Vi ved ikke endnu, om det kommer til at ske. Vi vil opfordre eleverne til at give den en ekstra skalle med den virtuelle undervisning, da man her har mulighed for at vise lærerne, at man går efter den bedst mulige årskarakter.

Vi glæder os til at komme tilbage og møde eleverne igen.

Gode råd til SRP
I ElevNyt kan 3.g’rne finde en lang række gode råd, som de kan bruge, når de i disse uger skriver SRP. De gode råd kommer fra en af sidste års 3.g’ere, der skrev SRP sidste år.

 

20. marts 2020

I dag kl. 13:30 får alle 3.g’ere udleveret deres SRP i Netprøver, og så starter skriveperioden. Elevernes vejledere vil være til rådighed umiddelbart efter, de har fået opgaveformulering udleveret, hvis de skulle have spørgsmål.

Vejledningen i skriveperioden vil fremgå af elevernes skema. Hvis de har brug for at tale/skrive med deres vejledere ud over de tidspunkter, der er i deres skema, kan de kontakte vejlederne på mail.

Eleverne skal huske at ringe til kontoret, hvis de skulle blive syge. Skolen skal have dokumentation for sygdom. Læs mere om dette i Elevhåndbogen.

 

18. marts

Hvorfor udsætter vi ikke bare SRP?

Nogle af eleverne har udtrykt frustration og utilfredshed med, at vi på OEG har valgt at gennemfører SRP. Det vil vi gerne give en forklaring på. 

SRP er vigtig. Det er den største skriftlige opgave, man skriver i sin gymnasietid og den afsluttes med en vigtig eksamen. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi tager SRP meget seriøst på OEG. Vi tager dog også alle de andre eksaminer meget seriøst. Lige nu har de fleste kun SRP for øje, men bagefter venter en lang eksamensperiode, der skal forberedes ordentligt, så eleverne kan blive klædt på bedst muligt.

Hvis vi havde valgt at udsætte SRP, ville det betyde, at der ville være mindre tid efter påskeferien til undervisning i alle de andre fag. Fag som eleverne kan komme til eksamen i. Faktisk er der kun ca. 4 uger fra påskeferien slutter til eksamen begynder. De uger vil vi gerne bruge på at være sammen med eleverne på skolen, så vi kan være fysisk sammen i undervisningen, inden eksamensperioden begynder. 

Derfor har vi valgt at holde fast i placeringen af SRP, også selv om vi godt ved, at det kan give udfordringer. Det er desuden grunden til, at vi anbefaler, at eleverne holder god kontakt til deres vejledere gennem hele forløbet. Vejlederne vil også sørge for at planlægge tidspunkter til vejledning, så eleverne løbende kan få hjælp til deres opgave.  

Det er alle gymnasieelever, der er ramt af denne her udfordring og dette her dilemma, men heldigvis er vi på OEG rigtig gode til at anvende digitale værktøjer, og derfor vil eleverne fortsat kunne få den nødvendige vejledning i SRP skriveperioden.

Undervisningsministeriet kommer næsten dagligt med nye udmeldinger om, hvordan gymnasierne skal forholde sig til forskellige spørgsmål. Alle ved at det er en særlig situation, og vi skal få det bedste ud af det. Derfor kommer vi dagligt med informationer og gode råd til eleverne på ElevNyt.

Eleverne skal have tillid til, at vi har truffet den bedste beslutning. Det er måske svært at se lige nu, men når vi kommer tilbage fra påskeferie og skal tage fat på eksamensforberedelsen, så vil I se, at vi har gjort det rigtige. 

 

17. marts

Flere gratis iBøger og digitale læremidler
Endnu flere forlag stiller nu deres digitale læremidler gratis til rådighed i den periode, hvor Danmark er lukket ned. Følg linket og se alle de steder, der har materiale målrettet elever på stx.
https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/forlagene-stiller-digitale

 

16. marts

Vigtig info om SRP
Undervisningsministeriet har åbnet for muligheden for at udsætte SRP, men på OEG har vi truffet beslutning om, at SRP ikke skal udsættes hos os. Hvis vi havde valgt at udsætte SRP, ville det have for store konsekvenser for eksamen, hvor lærerne skal have tid til at forberede jer ordentligt. Vi ved ikke, hvad den nærmeste fremtid vil bringe, så den bedste og sikreste løsning er at gennemføre SRP indenfor den nuværende tidsramme..
Vi er helt klar over, at det giver nogle udfordringer, og dem skal vi løse, så I kan gennemføre SRP bedst muligt.

Kursus om SRP
Det planlagte kursus i morgen i 4. modul kan ikke gennemføres som planlagt. Heldigvis er det sådan, at alt det Erik ville have præsenteret for jer, står i jeres bog “Sådan skriver du SRP”. Så sørg for at læse siderne 101 – 107, hvor I kan læse, hvordan man lever op til formalia i SRP.

Vejledning i SRP
Det er meget vigtigt, at I holder god kontakt til jeres vejledere gennem hele forløbet. Det er en meget speciel situation for både elever og lærere, og vi må prøve at komme igennem det på bedste vis. Så stil hellere et spørgsmål for meget end et for lidt.
Hvis I ikke allerede har kontaktet jeres vejledere, så kontakt dem nu. Vejlederne vil også sørge for at planlægge tidspunkter til vejledning. Det vil også være muligt med virtuelle møde via f.eks. Google-meeting.

Kursus om at skrive SRP i de enkelte fag
Nogle fag har ikke nået at afholde kursus i, hvordan man skriver SRP i det enkelte fag – f.eks. samfundsfag. Kurserne var ikke obligatoriske men tænkt som en vejledning, hvor man havde mulighed for at blive klogere på de faglige krav. Vi kan ikke gennemfører de manglende kurser, men I kan stadig få svar på disse spørgsmål ved at rette henvendelse til jeres vejledere. Så aflysningen af kurset betyder ikke, at I ikke stadig kan få den nødvendige vejledning og svar på jeres spørgsmål.

Om laboratorieforsøg i SRP
Nogle af jer skal gennemføre nogle laboratorie- eller værkstedsforsøg for at kunne skrive jeres SRP. I den nye særlov er der åbnet for mulighed for, at disse forsøg i særlige tilfælde kan gennemføres på skolen. Rammerne omkring forsøgene skal dog følge den nye smittelovgivning, og derfor kan vi ikke bare åbne op for alle. Skolen vurderer sammen med vejlederen, hvem der kan gennemføre forsøg og hvem, der ikke kan. Hvis man ikke kan gennemføre sine forsøg, så er der andre muligheder. Tal med jeres vejledere om det.

Husk at du også kan finde informationer om SRP i Elevhåndbogen. Her vil vi også lægge relevant informationer om årets SRP ud.

 

13. marts

Undervisningen er virtuel

På Ørestad Gymnasium er vi heldigvis vant til at arbejde med digitale undervisningsmidler, og er heller ikke ubekendt med virtuel undervisning. Lærerne er derfor i fuld gang med at omlægge undervisningen, og allerede i dag har alle klasser kunne gennemføre de fleste af deres moduler virtuelt. Sådan vil det fortsætte i de kommende to uger.

Der kan selvfølgelig være fag og/eller timer, hvor det kan være vanskeligt at gennemføre undervisningen virtuelt. Det kan f.eks. være timer, hvor der skal arbejdes med forsøg i f.eks. kemi eller biologi, men også idræt kan være vanskelig at omlægge.

For at eleverne kan se, hvilke timer der gennemføres virtuelt, skal de blot følge med i deres skema. Her skriver lærerne om modulet er virtuelt og henviser til fagets side (Google-site), hvor det vil fremgå, hvad eleverne skal arbejde med, og hvordan modulet kommer til at foregå.

Det kan ske, at et modul bliver “asynkront virtuelt”. Det betyder, at undervisningen ikke nødvendigvis finder sted på det tidspunkt, der står i skemaet, men at eleverne får mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil lave opgaven. Der vil dog altid være en tidsfrist, som eleverne skal overholde, når et modul er asynkront virtuelt.

Moduler der ikke kan gennemføres virtuelt aflyses og vil blive genlæst på et andet tidspunkt.

 

Angående SRP

Både elever og forældre har givet udtryk for deres frustration over SRP i 3.g. Placeringen af SRP er bestemt af bekendtgørelsen, og vi kan derfor ikke som skole selv bestemme at flytte skriveperioden. Det skal afgøres af ministeriet. Indtil videre har vi ikke fået noget at vide om ændringer, men ministeriet er opmærksomme på, at der er problemer med gennemførelse af eksperimentelt arbejde og for at kunne fremskaffe materiale, nu hvor bibliotekerne er lukkede. Ministeriet vil vende tilbage til skolerne, inden for de nærmeste dage med anvisninger på, hvordan vi skal håndtere disse problemstillinger.  

3.g’erne kan til enhver tid kontakte deres vejledere og få hjælp til deres opgave. Vi vil anvende virtuelle løsninger til vejledningen. Det kan være via Skype, Facetime, Google Meeting, mail m.m., så eleverne kan få den hjælp, som de har brug for i skriveperioden, selv om det ikke er muligt at mødes fysisk.

Vi holder fortsat forældre og eleverne opdateret, hvis der skulle ske ændringer. Men indtil da, må vi arbejde ud fra de rammer, vi har lige nu. 

 

Adgang til iBøger
Alle elever har gennem forlaget Systime adgang til iBøger fra de fire forlag Gyldendal Gymnasium, Forlaget Columbus, Dansklærerforeningens Forlag og Systime selv. Eleverne skal bruge deres Uni-login på systime.dk

 

12. marts

Beslutningen om at lukke skolen er gået stærkt, og derfor opfordrer vi forældre og elever til at være tålmodige i forhold til, at lærerne måske skal bruge lidt tid til at omlægge deres undervisning til virtuel undervisning. Eleverne skal følge med i deres skema på lectio, og holde øje med om undervisningen gennemføres virtuelt.

Der er flere ting, vi endnu ikke ved. Så snart vi får en udmelding fra undervisningsministeriet, giver vi besked. Forældrene vil blive informeret via ForældreNyt, og eleverne kan følge med på ElevNyt på facebook.

 

Angående hjælp til SRP

Bibliotekerne og bogbestilling er helt lukket ned, og det er allerede trådt i kraft. Ørestad Bibliotek har i stedet for udarbejdet et dokument, som har samlet tips og råd til informationssøgning, som tager udgangspunkt i, at elever ikke kan bestille, låne, afhente fysiske bøger i foreløbigt 14 dage. Biblioteket kan kontaktes med kortere, konkrete spørgsmål.

Læs mere her.

 

11. marts

Fra torsdag den 12. marts 2020 og minimum frem til den 26. marts er Ørestad Gymnasium lukket for elever. Det er statsministerens påbud, og det følger vi. Selvom eleverne ikke møder på skolen, så fortsætter undervisningen så vidt muligt virtuelt.

 

9. marts

Som andre offentlige institutioner følger vi på Ørestad Gymnasium sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at vi ikke på skolen giver eleverne råd og vejledning i, hvorvidt de skal blive hjemme i karantæne eller ej, men henviser til, at de skal kontakte deres læge, hvis de har mistanke om smitte.

Så hvis forældre eller elever har mistanke om sygdom eller udviser sygdomstegn, skal I lade dem blive hjemme, følge sundhedsmyndighedernes vejledning og ikke møde op i skole, før der er lavet en lægefaglig vurdering.

Hvis det skulle ende med, at skolen skal lukkes, er det sundhedsmyndighederne, der træffer denne beslutning. Vi har på Ørestad Gymnasium den fordel, at vi er et digitalt gymnasium, og derfor kan undervisningen så vidt muligt godt varetages, selv om eleverne skulle ende med at arbejde hjemmefra.

Ledelsen følger udviklingen tæt og sørger for at holde forældre og elever opdateret, hvis der skulle ske ændringer og anbefalinger, som vi skal følge. Forældrene vil blive orienteret om eventuelle ændringer via Forældrenyt, mens eleverne holdes orienteret via Elevnyt på Facebook.

Vi beder om, at forældre og elever holder os orienteret, hvis man skulle blive smittet eller sættes i karantæne.

Hold jer opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Coronavirus.

Links

Corona-retningslinjer-for-elever om hygiejne og hvordan man skal forholde sig til symptomer på sygdom

 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Coronavirus

 

Formular om nødundervisning – UVM