Klasserepræsentanter

Elevernes trivsel er afgørende for, om de kommer godt igennem gymnasiet. Derfor har vi klasserepræsentanter, der skal være bindeled mellem elever og lærere.

Elevernes trivsel er afgørende for, om de kommer godt igennem gymnasiet. Derfor har vi klasserepræsentanter i alle klasser på skolen.

Hver klasse har vælger1 – 2 elever til at være klasserepræsentant. En klasserepræsentant er en elev, der er parat til at tage ansvar og vil sikre, at klassens trivsel, både socialt og læringsmæssigt, fungerer. De to klasserepræsentanter skal være ekstra opmærksomme på, om alle elever trives og føler, at de hører til i klassen. De skal også vurdere, om der er et godt læringsmiljø i klassen. Hvis det ikke er tilfældet skal de inddrage læreren og være med til, at der sættes initiativer igang til at forbedre læringsmiljøet og trivslen i klassen.

Skolens ambition er, via kurser og træning, at uddanne klasserepræsentanterne, så de bliver klædt på til at løse deres opgave; at sikre, at deres klasses trivsel og miljø er i top. Det gælder både det sociale miljø og læringskulturen.

img_3287

OEG Changemakers

At starte et korps af klasserepræsentanter er en del af skolens vision om at skabe elever, der vil gå forrest og forandre. Vi kalder dem for
OEG Changemakers