OEG Talent

Vil du udfordres endnu mere?

OEG Talent er for de elever, der gerne vil udfordres lidt mere end der er mulighed for i den daglige undervisning. Ydermere er det også for de elever, der er så optaget af et fagområde, at de gerne vil noget mere. For de elever, der ved, hvad de vil efter gymnasiet og derfor vil dygtiggøre sig – og så for changemakere.

På Ørestad Gymnasium har vi en lang række programmer for talentfulde elever og vi deltager i mange talentkonkurrencer, som vi opfordrer vores elever til at deltage i. Vi laver talentindsatser i næsten alle fag og indenfor flere kompetenceområder.

Du kan på vores talentsite kan læse om de talentprogrammer, som du finder på Ørestad Gymnasium. Programmerne er inddelt i 3 kategorier:

  • Changemaker-programmerne rummer det talentarbejde, der falder ind under vores changemakerprogram. Det er typisk programmer, hvor man arbejder på et højt niveau indenfor et fag- eller kompetenceområde sammen med andre med samme interesse.
  • De faglige konkurrencer rummer alle de talentkonkurrencer, som eleverne på Ørestad Gymnasium kan deltage i. Vi deltager i talentkonkurrencer i næsten alle fag.
  • Karrierelæring rummer de programmer, der i særlig grad er rettet mod specifikke job og fremtidige karrierer.

Du kan også finde en række gode TED-talks, der kredser om emner indenfor talentarbejdet.

Læs mere på OEG Talent

OEG Talent

Læs mere om talent arbejdet på

OEG TALENT