fbpx

Elevrådet

Elevrådets vigtigste opgave er at sørge for, at eleverne på OEG får den bedste gymnasietid. Ørestad Gymnasium er en stor skole med mange ildsjæle. Elevrådet på OEG arbejder for at lytte til og prioritere så mange inputs som muligt fra de øvrige elever, så elevdemokratiet kan blomstre. Grundlæggende tror elevrådet på, at vi kan få indflydelse, hvis vi står sammen og er motiverede for sagen. 

 

Ved at være med i elevrådet, har du mulighed for at blive en del af noget større, være med i et stærkt fællesskab og gøre OEG til et bedre sted at gå i skole. Så hvis du har lyst til at få ekstra indflydelse og få dine egne emner på dagsordenen, er elevrådet helt sikkert et sted for dig.

 

Hvordan fungerer elevrådet?

Elevrådet på Ørestad Gymnasium er 100% elevstyret. Det betyder, at det er eleverne selv, der står for dagsordenen uden indblanding fra lærere eller ledelse. Hver klasse vælger to elever til elevrådet, men man kan også sagtens melde sig ind, selvom man ikke er blevet valgt. 

Elevrådet fungerer som et vigtigt bindeled mellem skolens elever og ledelsen. Udover kontakten med ledelsen, er to elevrådsmedlemmer også med i skolebestyrelsen.

Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden. Her drøfter vi alt lige fra udvalgsarbejde til informationer fra ledelsen. Typisk indebærer et elevrådsmøde en kombination af praktiske informationer, gennemgang af arbejdsopgaver og aktiviteter både internt i underudvalgene og samlet i elevrådet.