Beredskab

Brandalarm, pressehåndtering, akutte kriser, ved ulykker m.v.
Brandalarm

Ved brandalarm skal du straks forlade bygningen via nærmeste flugtvej

Følg instruktionerne i højttaleren og gå til samlingsstedet foran Ørestad Bibliotek til venstre for skolens hovedindgang.

Du skal forblive på samlingsstedet, indtil der bliver givet besked om, at det er sikkert at vende tilbage til skolen.

Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren ved alarm

Gangbesværede hjælpes ned ad trappen.

Det er pedellens ansvar at sikre, at skolen er helt tømt for personer.

 

Mediebyen

Ved brandalarm skal du straks forlade bygningen via nærmeste flugtvej

Følg instruktionerne i højttaleren og gå til samlingsstedet ud for Ferring på Kaj Fiskers Plads.

Du skal forblive på samlingsstedet, indtil der bliver givet besked om, at det er sikkert at vende tilbage til Mediebyen.

Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren ved alarm

Gangbesværede hjælpes ned ad trappen.

Det er vagter fra Steen og Strøm, der forestår evakueringen af bygningen.

Ved ulykker

Det forventes af alle ansatte, at man reagerer, når der opstår hændelser, der kan lede til ulykker eller når en krise eller ulykke allerede er sket. Reaktionen kan for eksempel være:

  • at standse potentielt farlige situationer
  • at tage styringen over situationen, når ulykken er sket
  • at standse ulykken og yde førstehjælp
  • at ringe 112 og rekvirere hjælp
  • at advare andre i umiddelbar nærhed
  • at give administrationen besked

I en krisesituationen er strømmen af information vigtig. Kriser er kendetegnet ved at være præget af enten for mange, for unøjagtige eller til tider misvisende informationer. Samtidig er strømmen af information om krisen udadtil vanskelig at styre uden en fast procedure. Derfor er det i en krisesituation vigtigt, at kommunikationen udadtil koordineres i ledelsen. Henvendelser fra presse, forældre og pårørende skal rettes til administrationen.

Pressehåndtering
Alle presserelaterede henvendelser skal forbi administrationen.

OEG er et åbent gymnasium med en stærk medieprofil, og vi får ofte henvendelser fra pressen. Som udgangspunkt stiller skolen, rektor og elever (over 18 år) op til relevante indslag og interviews. Især DR og TV2 vil ofte ud og lave interviews, og vi har et godt samarbejde med journalisterne.

Typisk vil journalister gerne komme forbi i en spisepause og få en kommentar fra rektor og/eller elever over 18 år, der har lyst til at medvirke, og det giver vi som udgangspunkt lov til. Hvis elever er under 18 år, skal journalisten selv indhente tilladelse fra forældrene.

Ingen journalister eller kameramænd får lov til at gå rundt i bygningen på egen hånd og forstyrre undervisningen. Skulle det ske alligevel, så ret straks henvendelse til administrationen.

 

Pressen kan godt få tilladelse til at filme/tage fotos på skolen. Hvis du bliver filmet, og du ikke ønsker at deltage, så ret straks henvendelse til den pågældende journalist/kameramand og henvis dem til administrationen.

IT

Har du akutte IT-problemer i en undervisningssituation, kom da ned til IT i administrationen, hvor en af it-medarbejderne, Jerzy og Mark, vil hjælpe dig med problemet med det samme.

Er problemet noget, der godt kan vente lidt, så er du også velkommen til at komme ned i IT, eller du kan ringe til Jerzy på: 82 30 22 09 eller skrive en mail på: jl@oegnet.dkDu kan også ringe til Mark på: 31 52 04 07 eller maile på: mbl@oegnet.dk