Ny lærer

Nyttig information til nye lærere
Jobprofil for lærere på OEG

Lærerne på Ørestad Gymnasium er med til at sikre, at skolens vision og målene med gymnasieuddannelsen bliver til virkelighed.

Både den enkelte lærer og lærerkollegiet som helhed må derfor have kompetencer, der understøtter skolens vision og bidrager til at give eleverne en moderne, studieforberedende og almendannende uddannelse.

Den enkelte lærer indgår som medarbejder i hele organisationens arbejde for at skabe de optimale læringsbetingelser for eleverne og indgår i teamsamarbejder om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre skoleaktiviteter.

Læs Funktionsbeskrivelser for lærerne

 

Kompetencer

Den enkelte lærer har forskellige profiler med forskellige styrker inden for følgende kompetencer:

 

Solide faglige kompetencer

Læreren skal kunne gennemføre undervisning med et højt fagligt niveau. Skal desuden være med til at fastlægge faglige mål sammen med fagkolleger og at sætte fagligheden i spil med andre læreres fagligheder.

Alle lærere har undervisningskompetence i mindst to fag inden for Ørestad Gymnasiums fagrække. Vi tilstræber, at alle faggrupper består af mere end én lærer.

 

Varieret værktøjskasse af fagdidaktisk og almenpædagogisk viden

Sætter læreren i stand til at gennemføre undervisning der på en bevidst og struktureret måde anvender de forskellige fysiske læringsrum, som skolens nye bygning tilbyder.

 

Gode samarbejdsevner

Så læreren på en fleksibel måde kan deltage i skiftende teams. De anvender anerkendende kommunikation.

 

Gode IT-kompetencer

Læreren kan anvende disse i undervisningen, bl.a. ved planlægning og gennemførelse af kortere eller længere virtuelle undervisningsforløb.

 

Innovative kompetencer

Læreren deltager gerne i projekter, der udvikler skolen og undervisningen.

 

Derudover må vores lærere gerne
  • have netværkskompetencer og anvende dem til at deltage i interne og eksterne netværk.
  • have lyst og vilje til personligt og i samarbejde med kolleger at udvikle deres kompetencer.
  • have personlig autoritet og integritet.
  • have engagement i unge menneskers dannelse og udvikling og kan fungere som forbillede for eleverne.
Udviklende at gå på arbejde

Ørestad Gymnasium lægger vægt på at være en arbejdsplads præget af åbenhed og tolerance, og udførelsen af arbejdsopgaverne foregår i en atmosfære af samarbejde og godt humør. Det skal være både udviklende og fornøjeligt at gå på arbejde.

Medarbejderne medvirker sammen med eleverne til at skabe en skole der også er ramme om sociale og kulturelle aktiviteter uden for den egentlige undervisningstid.

Det er Ørestad Gymnasiums personalepolitik løbende at kunne tilbyde medarbejderne en bred vifte af kompetenceudviklingstilbud der sætter dem i stand til at udvikle kompetencer der matcher de opgaver som skolen og den enkelte lærer skal løse.

Pædagogisk organisering

Skolens pædagogiske organisering er desuden beskrevet under ‘Organisering’

Klasseteams og klasselærer
Alle klasser har tilknyttet et klasseteam. En af lærerne i klasseteamet er klasselærer.

Studieretningsteam
Alle klasseteams i en studieretning er tilknyttet et studieretningsteam. Til daglig ledes en studieretning af en studieretningskoordinator.

Studieretningsforum
Alle klasseteams på tværs af årgange i en given studieretning samles 3-4 gange årligt i studieretningsforum. Til daglig ledes hver studieretning af en studieretningskoordinator.

Faggrupper
Alle lærere er medlem af faggrupperne for deres respektive fag. Faggrupperne ledes af en faggruppeleder.

Ledelse
Den daglige ledelse består af rektor, vicerektor og 4 uddannelseschefer.

Find rundt på skolen

Ørestad Gymnasium består af to bygninger: Hovedbygning og Mediebyen.

Hovedbygningen
Bygningen består af en kælder og 4 etager. Lokalenumre i hovedbygningen læses således: første ciffer markerer etagen, de næste cifre lokalenummeret og bogstavet til sidst markerer, om der er tale om et gruppemiljø (g) eller et holdmiljø (h). F.eks. ligger 211H på 2. etage og er et holdmiljø (klasselokale).

Mediebyen
Bygningen finder man ved siden af Fields på Ørestad Boulevard 102D. I bygningen finder man et TV-studie, redigeringsrum, biografsale og undervisningslokaler. Lokale-numre i Mediebyen begynder med MB (feks. MB01H)

Nøglekort
Man skal bruge sit nøglekort til at komme ind i lokalerne, til at komme ud af trapperørene, til at kopiere, til at bruge den ene elevator og til at komme ind i Mediebyen, hvor man også skal bruge sin personlige kode, der hører til nøglekortet. Man skal være opmærksom på, at det ofte kun er faglærere, der har adgang til deres fags lokaler eller opbevaringsrum.
Nøglekort og koder udleveres af Servicechefen Henriette (HAV).

Brug af elevatorerne
Der er to elevatorer i Hovedbygningen. Den ene elevator er kun til personalet, og her skal man ikke bruge sit nøglekort. Den anden elevator bruges af personalet og kun af de elever, der kan dokumentere et behov. I denne elevator skal man bruge sit nøglekort.

Trapperørene
Etagerne i hovedbygningen er forbundet af den store trappe i midten og af tre trapperør. For at komme ud af trapperørene skal man benytte sit nøglekort.

Lokaler til underviserne
Både i Hovedbygningen og i Mediebyen finder man lokaler, hvor kun lærerne må komme. Hver etage i hovedbygningen har et forberedelseslokale til lærere (f.eks. Lærer2 på anden etage). Desuden kan man finde lærerloungen på første etage. I Mediebyen finder man også et forberedelseslokale og en lærerlounge.

Digital undervisning

Ørestad Gymnasium er en 100% digital skole

Lærerne på Ørestad Gymnasium præsenterer deres undervisning på en undervisningsside oprettet i Google Sites.

Dette inkluderer studieplan for hvert enkelt fag (jf. u/Studieplaner her i boksen). Undervisningsmateriale og arbejdsinstruktioner lægges i Google Drev, og der linkes til materialet fra Google Sites. Undervisningen og eventuel lektielæsning skal præsenteres på en af de to OEG-standarder, som vi har besluttet. Læs mere i it-implementeringsplanen her

Hvis du er i tvivl om, hvordan du rent teknisk løser et problem i Google Sites, kan du konsultere Ørestad Gymnasiums IT FAQ her

 

Elevernes arbejde skal sætte digitale spor i Google Drev, der både fungerer som materialesamling og digitalt værksted for eleverne.

Alle læringsaktiviteter bør sætte sig spor her. Eleverne arbejder mere systematisk med disse digitale spor i deres portfolier. Alle elever har automatisk portfoliomapper i alle fag, som både lærere og elever bruger aktivt til at bearbejde læringsmål i.

Læs mere om forholdet mellem Google Sites og Google Drev, og læs om principper for opbygningen af Google Drevene her i implementeringsplanen.

Hvad betyder alle vores forkortelser?

AP = Almen Sprogforståelse. jf. u/Forløb, opgaver og projekter

APV = Arbejdspladsvurdering

AT = Almen Studieforberedelse. jf. u/Forløb, opgaver og projekter

DHO = Dansk-Historieopgave. jf. u/Forløb, opgaver og projekter

ETU = Elevtrivselsundersøgelse jf. u/Organisering, i underpunktet: Evaluering og Kvalitet

GF = Grundforløb

GRUS = Gruppeudviklingssamtale – afdelingssamtale

MTU = Medarbejdertrivselsundersøgelse jf. u/Organisering, i underpunktet: Evaluering og Kvalitet

MUS = Medarbejderudviklingssamtale. jf. u/Organisering

NV = Naturvidenskabeligt Grundforløb. jf. u/Forløb, opgaver og projekter

SRO = Studieretningsopgave. jf. u/Forløb, opgaver og projekter

SRP = Studieretningsprojekt. jf. u/Forløb, opgaver og projekter

Kantinen

Kantinen har åbent hver dag fra kl. 7.30-15.00

Man kan købe madbilletter, så man kan spise lidt billigere og undgå at skulle betale hver dag. Kantinen modtager både kontanter og kort.

Alle lærere må én gang hver dag tage en kop gratis kaffe eller varm kakao i kantinen. Ellers kan man altid tage en kop kaffe fra kaffemaskinen i Administrationen.

IT

Skolen stiller en arbejdscomputer til rådighed for alle undervisere. IT-afdelingen er behjælpelige med support.

Har du akutte IT-problemer i en undervisningssituation, kom da ned til IT i administrationen, hvor en af it-medarbejderne, Jerzy og Mark, vil hjælpe dig med problemet med det samme.

Er problemet noget, der godt kan vente lidt, så er du også velkommen til at komme ned i IT, eller du kan ringe til Jerzy på: 82 30 22 09 eller skrive en mail på: jl@oegnet.dkDu kan også ringe til Mark på: 31 52 04 07 eller maile på: mbl@oegnet.dk

Lectio

Lectio er OEGs administrative system. Lectio anvendes til at skemalægge undervisning/moduler, til at oprette lektier, afleveringer og vejledningsmoduler samt til indtastning af karakterer og registrering af fravær. Du kan oprette aktiviteter og møder samt foretage anden koordinering af arbejdsdagene. Din tidsregistrering skal ligeledes foregå i Lectio.

Orla (OL) kan hjælpe, hvis du ikke i forvejen er fortrolig med Lectio.

Google

Skolen anvender google drive og sites i undervisningen.

Orla (OL) kan hjælpe, hvis du ikke i forvejen er fortrolig med google drev og sites. Desuden kan fagkoordinatorerne hjælpe med at forklare, hvordan de enkelte faggrupper anvender drev og sites.

Office-pakken

Login til office 365:

For at aktivere officepakken, åbner du et program, fx word, og vælger Login øverst i venstre hjørne.
Dit brugernavn er dit unilogin brugernavn efterfulgt af

@oegnet.onmicrosoft.com

fx lars4710@oegnet.onmicrosoft.com

Password er de sidste fire cifre i dit cpr-nummer efterfulgt af oeg!

Fx: 9999oeg!

Password kan også være din uni-login kode.

Undervisnings- og pausetider
1. modul: 08.10 – 09.40
2. modul: 09.55 – 11.25
3. modul: 12.00 – 13.30
4. modul: 13.45 – 15.15
5. modul: 15.15 – 16.00

 

Man kan forvente, at der vil være aktivitet på skolen mellem 8.00 og 16.00. Det er ikke hver dag, eleverne har 5. modul, men læreren kan gøre brug af det. Det er kutyme at give eleverne besked i god tid, når 5. modul anvendes.