FAQ om optagelse på OEG 2019

Hvis du har fået et brev om optagelse i 1.g efter sommerferien fra Ørestad Gymnasium, og du har nogle spørgsmål, så kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål her på siden eller på Uddannelsesguiden.

Hvorfor får jeg kun reserveret en plads?

Da reglerne for optagelse er lavet om i år, kan vi kun reservere pladser til nye elever. Sådan er det på alle gymnasier.
Hvis du er erklæret uddannelsesparat og opfylder karakterkravet, så har du fået reserveret en plads. Hvis du ved de afsluttende prøver til sommer stadigvæk er uddannelsesparat og stadigvæk opfylder karakterkravet, så er pladsen din.

Opfylder jeg alle adgangskrav?

Hvis du skal erklæres uddannelsesparat til gymnasiet, skal du opfylde følgende:

  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.
  • Have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.

Du skal også opfylde de øvrige adgangskrav vedr. aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, undervisning i 2. fremmedsprog mv. Se de samlede adgangskrav samt informationsmateriale på Undervisningsministeriets hjemmeside eller på Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019.

Søger du fra en karakter- og/eller prøvefri skole indkaldes du til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat.

Hvis du ikke søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat (se nedenfor).

Jeg er erklæret ikke-uddannelsesparat?

Hvis du har søgt om optagelse på Ørestad Gymnasium som første prioritet og ikke er erklæret uddannelsesparat, bliver du indkaldt til en skriftlig optagelsesprøve 14. juni 2019. Den skriftlige prøve efterfølges af en samtale i dagene efter prøven. Er du syg til prøven, kan du komme til en sygeprøve i august.

Hvis du vil se, hvordan en optagelsesprøve ser ud, så har Undervisningsministeriet to vejledende eksempler på optagelsesprøven. Du finder prøverne her: uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse.

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat til gymnasiet, men opnår mindst 6.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen, opfylder du karakterkravet og erklæres uddannelsesparat. De øvrige adgangskrav skal selvfølgelig også være opfyldt.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi har sendt breve ud til alle de elever, der har valgt Ørestad Gymnasium som første prioritet. Hvis du er under 18 år, har dine forældre/værger også fået brevet.

Elever, der opfylder adgangskravene, har fået reserveret en plads.

Elever, der ikke opfylder adgangskravene, har fået besked om, hvornår optagelsesprøven kommer til at foregå.

Når folkeskolens afgangsprøver er afsluttet i slutningen af juni, vil alle elever, der opfylder adgangskravet eller har bestået optagelsesprøven og den efterfølgende samtale, modtage et brev om, at de er blevet optaget. Du kan forvente at modtage brevet i begyndelsen af juli måned.

Opretter I en venteliste til optag i 1.g?

Hvis du bliver optaget på et andet gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse og gerne vil skifte til Ørestad Gymnasium, så opretter vi tidligst en venteliste i september måned. Hold øje med vores hjemmeside.

Jeg har haft orlov – bliver jeg så optaget?

Hvis du blev optaget og fik en plads sidste år og efterfølgende fik orlov, så er du sikret en plads i år. Du har måske fået et brev, hvor der stod, at du kun har fået reserveret en plads, men du er altså sikret en plads.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os!