Kontakt med skolen

OEG_folder-8278

Når jeres søn eller datter begynder i gymnasiet, vil I opleve, at kontakten til skolen er mindre end den plejer at være. Gymnasietiden handler ikke blot om at lære en masse nyt, men også om at blive mere moden og at kunne klare hverdagens udfordringer på egen hånd. Derfor er det som udgangspunkt jeres søn eller datter, der skal orientere jer om, hvad der sker i skolelivet.

Det betyder dog ikke, at de unge bliver overladt til at klare sig selv. Vi hjælper dem selvfølgelig i den proces. Vi har således både klasselærere, flere studievejledere og mentorer til at tage vare på elevernes læring og trivsel. Klasselærerne (i 1.g har klasserne to klasselærere) arbejder i fællesskab med eleverne om at sikre den daglige trivsel og læringsmiljøet i klassen. Oplever en klasse for eksempel (eller en lærer), at det sociale miljø ikke fungerer, tages der hånd om det og sammen med læreren. Sammen med klasselæreren finder klassen en måde at forbedre det sociale miljø på//en løsning på problemet.

Studievejlederne holder individuelle samtaler med elever, der oplever udfordringer på deres vej gennem gymnasiet. Det kan være alt lige fra valg af valgfag til personlige udfordringer. Endelig har vi både lærermentorer og elevmentorer, som kan hjælpe elever med at få struktur på skolearbejdet, hvis det synes svært at overskue de mange lektier og afleveringsopgaver.

Vi kontakter naturligvis også jer forældre i tilfælde, hvor vi finder det nødvendigt, og vi holder således gerne samtaler med forældre, hvis for eksempel en elev ikke synes at trives eller har haft en lang sygeperiode og derfor har brug for, at vi sammen med jer hjælper den unge tilbage på sporet igen. I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål, eller oplever, at jeres søn eller datter ikke trives eller har andre udfordringer, som vi i fællesskab skal løse. Dog må vi ikke udtale os til jer uden jeres søn eller datters samtykke, når de først er blevet 18 år.

Endelig har vi også forældrenyhedsbrevet “Indblik”, som vi sender til jer flere gange om året via mail. Her oplyser vi om både praktiske forhold men også om livet på skolen, så I kan følge med i jeres søn eller datters skolegang på gymnasiet.