Fester og caféer på gymnasiet

Skoleåret er ikke blot fuld af hverdage, men også events som fester og caféer. Disse events styrker det sociale miljø, og giver de unge mulighed for at mødes og danse, spille og hygge sig sammen uden for skoletiden med klassekammeraterne, og de får mulighed for at få nye venner på skolen.  

Vi holder 4 fester i løbet af et skoleår samt den traditionsrige gallafest for 3.g’erne i foråret. Festerne begynder kl. 20:00 og slutter kl. 00:30, mens caféerne begynder lige efter skoletid og slutter kl. 18:30. 

Når vi holder fester og caféer på skolen har vi altid vagter i døren, og der er selvfølgelig også nogle lærere til stede til at holde øje med de unge. Ligeledes har vi en gruppe forældre (10 – 12 personer), som frivilligt har valgt at stå i garderoben og passe på de unges jakker og tasker. 

Det koster som regel lidt at deltage i festerne og caféerne (til pynt m.m.) og alle, der vil deltage, skal købe en billet og vise studiekort for at komme ind. På den måde sikrer vi, at det kun er skolens elever, der kan deltage i disse events. 

De unge må ikke selv medbringe drikkevarer til festerne. Drikkevarer kan købes i baren på skolen, som bestyres af tidligere elever og lærere. Der sælges både sodavand, øl og breezers, og så kan man selvfølgelig få alt det vand at drikke, som man har lyst til. 

Skulle det ske, at en ung får lidt for meget at drikke til en fest, tager vagtkorpsets samaritter sig af den unge. Hvis vi skønner det nødvendigt, kontakter vi jer, så I kan hente jeres søn eller datter sikkert hjem. 

Vær med på sidelinjen

Har du lyst til at møde andre forældre og hjælpe de unge til at få en god fest? Meld dig som garderobevagt til en eller flere af skolens fester. Skriv til Karina på kdb@oegnet.dk

Elever, hvis forældre står i garderoben, har gratis adgang til festerne.

Læs mere her

OEG-Events

Hvem: Formænd for udvalget er …
Ca. 10 elever fra hver årgang er med i OEG-Events. Der er pt. lukket for nye medlemmer.
Hvad: Udvalget OEG-Events står for alle cafeer og fester her på OEG.
Hvornår: Cafeerne ligger typisk efter 4. modul fra kl. 16-19 og er med afdæmpet musik og hyggesnak.
Festerne foregår om aftenen fra ca. kl. 20-00.30.

Alkohol, rygning og mobningKontakt med skolen

Studentertiden