Sådan søger dit barn gymnasium

Sådan tilmelder du dit barn gymnasiet:

Hvis din søn eller datter er vurderet uddannelsesparat, skal tilmeldingen til gymnasiet ske digitalt. I skal sammen udfylde ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og afsende det til Ørestad Gymnasium senest 1. marts.

Din datter eller søn skal logge ind via sit Uni-login, og du skal logge ind ved hjælp af dit NemID, så du kan underskrive ansøgningen elektronisk.

Hvis dit barn søger ind på Ørestad Gymnasium, skal I huske at vælge følgende:

Hvis din datter eller søn er vurderet ikke-uddannelsesparat, er ansøgningsfristen 15. marts. I kan kontakte UU København, som vil svare på spørgsmål omkring ansøgningen.

Ørestad Gymnasium optager normalt ca. 448 elever på hver årgang, men har i 2017 plads til endnu flere elever, da vi har udvider fra 15 til 16 klasser. Vi har hele 14 spændende studieretninger at vælge imellem.

Læs vores introfolder til kommende 1.g’ere her: 

Hvem bestemmer, hvor dit barn kommer ind ?

Ørestad Gymnasium udvider med en ekstra klasse i år og øver derfor chancen for optag. Hvis der alligevel er for mange ansøgere, bestemmer Fordelingsudvalget for København Centrum, hvilke elever der kommer ind på gymnasiet.

Udvalget ser selvfølgelig på, hvilke gymnasier ansøgerne har søgt, før de fordeler ansøgerne på områdets gymnasier. Udvalget fordeler derefter ansøgerne efter optagelsesbekendtgørelsens regler om kortest mulig afstand til skolen.

Vigtige datoer

IMG_1604 copy_0

Senest 1. marts
I skal have udfyldt dit barns uddannelsesplan og valgt det ønskede gymnasium. For ikke-parate elever er datoen 15. marts.

Marts
Din søn/datter får en kvittering fra Ørestad Gymnasium om, at vi har fået ansøgningen.

April
Udvalgte elever er til uddannelsesparathedsvurdering på gymnasiet.

Maj
Din søn/datter får besked om, hvilket gymnasium han/hun er optaget på.

Juni
Elever, der er optaget på Ørestad Gymnasium, modtager skolens intropakke sidst i juni i elevens e-boks.

10. august
Første skoledag på Ørestad Gymnasium kl. 09:00.