Studierejser

Det direkte kulturmøde med unge fra andre kulturer er helt centralt for at udvikle global dannelse. Derfor tager vores elever på studieture i 2.g og sprogrejser i 3.g. Elever der  vælger studieretningen SA-EN (på engelsk) har også mulighed for at rejse til Indien, da vi har en partnerskole nær Delhi, ligesom der en ekstra rejse for eleverne på den sproglige studieretning, så de kan træne deres sproglige kompetencer. 

Eleverne skal selv betale for disse rejser, og en studierejse koster typisk omkring 3000 – 4000 kr. Rejsen til Indien er dog lidt dyrere, og koster typisk omkring 6000 kr.

Studierejsen er naturligvis en faglig tur, og eleverne arbejder med forskellige temaer som passer med deres fag og studieretning. Som led i, at vi gerne vil uddanne vores elever til changemakere indebærer studierejsen typisk, at de unge mødes med andre unge og får et indblik i, hvordan der i det pågældende land arbejdes med eksempelvis bæredygtighed, byudvikling, fattigdom og ulighed. Der kan også være besøg på skoler, institutioner, universiteter, virksomheder og muséer. På den måde styrkes de unges interkulturelle kompetencer samtidig med, at de får styrket deres sproglige kompetencer. 

Studieturene i 2.g varer som regel 5 dage, mens sprogrejserne varer 3 dage. Rejsen til Indien varer 10 dage og omfatter også, at man bor hos en familie 3 ud af de 10 dage.