Studierejser
I 2.g kan eleverne tage med på studietur, og i 3.g tager flere af sprogholdene på sprogrejser. Læs al info om udgifter og indbetaling her.

Rejserne er en stor oplevelse for klasserne og koster ca. 4000 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Sprogrejserne koster typisk omkring 3000 kr.

Eleverne skal selv betale for disse rejser. Skolen finansierer således ikke turen og kan heller ikke lægge penge ud for eleverne, hvis de ikke kan betale i tide. Betalingen er alene en sag mellem rejsebureauet og klassen/eleven. Det betyder, at hvis en elev f.eks. ikke betaler i tide, vil eleven ikke kunne deltage på turen. Der er desuden risiko for, at eleven heller ikke kan få de penge tilbage, som allerede kan være betalt til rejsebureauet (også hvis eleven vælger at framelde sig turen på et senere tidspunkt).  Dog sørger lærerne for det praktiske vedrørende betalingen, der desuden er delt op i rater, så det ikke bliver så stor en udgift på én gang.

Prisen dækker fly/tog, hotel/vandrehjem – og så vidt muligt lokal transport, indgang til f.eks. museer m.m. Eleverne skal selv betale for mad og drikke på turen + evt. andre småudgifter som f.eks. busbilletter.

Rejser til Kina og Indien er dog dyrere. De koster typisk 7000 – 8000 kr.  Elever der vælger f.eks. studieretningen SA-EN (på engelsk), vil typisk komme på 3 rejser – en hvert skoleår.  Det samme gælder den supersproglige studieretning. Derfor er der flere udgifter forbundet med disse studieretninger.

  • 2.g’ernes studietur ligger i uge 10 i 2020.
  • 3.g’ernes sprogrejser ligger i uge 9 i 2020.

Der er undervisning på skolen for elever, der ikke deltager i studieturen eller sprogrejsen.

Betaling

Indbetalinger til studieturen foregår via gymbetaling.dk. Eleven skal bruge sit eget (IKKE forældrenes) Nem ID for at logge ind.

Betalingen er inddelt rater, så man ikke behøver at betale hele beløbet på en gang. Eller du kan vælge at betale alle rater (det fulde beløb) på én gang.

Har du ikke NemID, kan du bestille det her. 

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.

Forsikring ved rejser uden for EU

Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.

Læs mere om forsikringer her

 

Ordensregler på rejsen

Det forventes, at eleven overholder de fastsatte rejseregler og underskriver et dokument, som de afleverer til deres lærer før afrejse. Vi anbefaler, at I læser dem igennem i fællesskab med jeres søn/datter. Rejsereglerne findes her. 

 

Økonomisk støtte til studieturen

Elever i 2.g kan søge økonomisk støtte til studieturen, hvis det er helt uoverkommeligt for familie at betale. Du skal henvende dig til din vejleder, hvis du vil søge.

Hvem kan søge?

  • Hvis man f.eks. er udeboende og lever af SU.
  • Hvis man f.eks. bor alene med en af sine forældre, som er arbejdsløs.

Styr på forsikring på studietur

Skolen søger for:

  • Afbestillingsforsikring, som dækker ved alvorlig sygdom.


Eleven sørger for:

  • En dækkende rejseforsikring.
  • Et gyldigt pas og evt. visum, hvis rejsen f.eks. går til Kina eller Indien.
  • Tilbagerejsetilladelse (fra udlændingestyrelsen), hvis man ikke har dansk pas

En rejseforsikring dækker f.eks. lægebesøg i udlandet, eller hvis man kommer til at ødelægge andres ting.

Rejseregler

Det forventes, at eleven overholder de fastsatte rejse- og ordensregler, der gælder på ture i skoleregi. Eleverne underskriver et dokument, som de afleverer til deres lærer før afrejse. Vi anbefaler, at I læser dem igennem i fællesskab med jeres søn/datter.
Rejsereglerne findes her. 

Generelle ordensregler for Ørestad Gymnasium kan læses her