En moderne skole med åbne klasselokaler

OEG_HUSFOTOGRAFWILLIAM_2018.10.24-3

Ørestad Gymnasium er en åben og moderne skole, hvor klasselokalerne ikke helt ligner dem man normalt ser på en skole. Skolen er i virkeligheden et stort transparent rum med en store trappe i midten. Idéen med arkitekturen har været at udfordre den traditionelle undervisning, og vi har således både holdmiljøer (der ligner traditionelle klasselokaler) og gruppemiljøer, som er undervisningslokaler i det åbne rum uden tavle og projektor. Vi har selvfølgelig også forsøgsområder, hvor man kan lave kemi- og biologiforsøg. Undervisningen kan også foregå ude af huset i form af museumsbesøg eller besøg på virksomheder, ligesom idrætsundervisningen kan foregå på en skaterbane eller på en idrætshøjskole. De forskellige læringsmiljøer betyder, at undervisningen varierer og foregår på forskellige vis fra modul til modul.

Hvordan foregår undervisningen så, når man er i et åbent rum i stedet for et traditionelt klasselokale? Vores løsning er en digital løsning, hvilket betyder, at elevernes bøger, materialer og opgaver er digitale. Vi anvender google-sites, hvor eleverne har adgang til alle deres fag og undervisningsplaner for de enkelte moduler. Læreren fungerer i sådanne timer mere som coach og konsulent. Det åbner op for mere projektorienteret og gruppebaseret undervisning, og træner samtidig elevernes selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsevner. Noget vi tror på, kan forberede dem ikke alene på et videre studie, men også giver dem kompetencer, som er efterspurgte i fremtidens samfund. 

De åbne rum betyder, at man kan se de andre elever, hvilket giver en dynamik og en følelse af at tilhøre et læringsfællesskab. Man kunne tro, at det åbne rum medfører en masse støj, men det er ikke tilfældet, da man hurtigt lærer, at udvise hensyn mens undervisningen foregår. 

Mødetider

Undervisningen starter kl. 8.10 og slutter normalt senest kl. 15.15.
Dog er der også mulighed for, at der nogle gange ligger undervisning i 5. modul, som er kl. 15.15 – 16.00.

Skolen lukker kl. 17.00.

Alkohol, rygning og mobning

Kontakt med skolen

Fester og caféer

Forsikring

Studentertiden
Studierejser

Årsudgifter