På OEG er undervisningen ikke blot traditionel klasseundervisning.
IMG_7581 copy

Her følger en kort gennemgang af skolens regler. For mere info, gå til elevernes egen opslagsbog på hjemmesiden, hvor du vil finde svar på næsten alt vedr. elevernes skoleliv:
Elevhåndbogen 
Skolens indretning og arkitektur betyder, at det virtuelle rum spiller en vigtig rolle i skolens pædagogik. En stor del af elevernes moduler foregår derfor i åbne gruppemiljøer.
Vi lægger vægt på, at elever samarbejder og arbejder selvstændigt, mens læreren er inspirator og vejleder.

Aflyste timer

Det sker desværre, at en lærer bliver syg. Så snart vi ved besked, forsøger vi at ændre skemaet, så eleverne undgår aflysninger.

Ved akut sygdom kan timer blive aflyst med kort varsel. Eleverne skal derfor altid holde øje med deres skema på Lectio. Vi prøver altid at sikre, at elever har mindst to moduler på en dag – også ved aflysninger.

Er læreren syg i længere tid, skaffer vi en vikar.

Hvorfor aflyses nogle timer?

Op til eksamensperioden har nogle elever oplevet, at en del af deres undervisning er aflyst. Det skyldes, at vi lægger for mange moduler ind, når vi laver elevernes skema. På den måde undgår vi at lave erstatningsundervisning, hvis et modul f.eks. aflyses pga. sygdom.

De mange aflysninger i slutningen af skoleåret sker derfor for at undgå, at eleverne får for mange timer. Eleverne har altså fået de timer, de skal have.

Hvor kan jeg se mit barns skema?

OEG bruger Lectio til skemaer, afleveringer, fravær osv. Du kan altid se dit barns skema her på Lectio.

Vil du følge med i dit barns fravær, karakterer osv., må du bede dit barn om at dele sin adgangskode med dig. Vi udleverer ikke elevernes adgangskoder til forældre til elever over 18 år.

Computer og IT

Eleverne skal medbringe en computer eller tablet til undervisningen. Det er obligatorisk.

På computeren bruger vi åbne digitale formater, der kan bruges på både pc og Mac.

Nye studieretninger 2017

Grundet gymnasiereformen får vi nye studieretninger fra 2017. De findes her

Kom til Åbent Hus den 12. januar 2017. Mere info her

Mødetider

Undervisningen starter kl. 8.00 og slutter senest kl. 15.40.

Skolen lukker kl. 19.00

Der er mødepligt til undervisningen, og dertil kommer forberedelse og skriftlige arbejder.

Tilmeld dig Indblik - nyhedsbrev for forældre

Læs også

For forældre
Nyhedsbrevet til forældre
Kontakt med skolen
Forsikring
Når de unge fester
Studierejser