Globalisering
Afspil video

Globalisering

Vi lever i en globaliseret verden. Eleverne kommer til at arbejde i sammenhænge, hvor de skal fungere med mennesker fra andre kulturer. Vores samfund er kulturelt mangfoldigt, og internationale begivenheder og tendenser har umiddelbar virkning på os. Vi ønsker at udvikle eleverne til globale medborgere, dvs. borgere der kan fungere i og medskabe en globaliseret verden.

Globale medborgere har empati, så de kan se verden gennem andre briller end deres egne. De kan læse og forstå andre kulturer end deres egen, så de kan foretage et perspektivskifte, der gør det muligt at kommunikere og samarbejde på tværs af kulturelle barrierer.

Som en af to danske skoler er vi blevet optaget i det internationale skolenetværk Ashoka Changemaker Schools, som omfatter mere end 300 skoler i hele verden, som ligesom OEG er optaget af at udvikle changemakers for en bedre verden. Vi trækker på dette netværk, så alle vore elever i deres gymnasieforløb vil opleve et kulturmøde med unge i andre lande.

Vi er også tilknyttet det danske netværk Globale Gymnasier, hvor vi sammen med andre inspirerer hinanden og udvikler undervisning med hele verden som klasseværelse.

På vores engelsksprogede studieretning og i klasser med globalt fokus vil vi i ganske særlig grad arbejde med udfordringerne i den globaliserede verden.

Ørestad Gymnasium er med flere i eftertragtede, globale netværk. Vi stræber efter at uddanne Changemakers og derfor foregår undervisningen ikke kun på skolen – men også ude i verden.

Netværk

Ashoka Changemaker Schools
Global School Alliance
Akademi for Talentfulde Unge
Globale Gymnasier
eTwinning
MUN – Model United Nations

ÅBENT HUS 24. JANUAR 2019

tilmelding besøgsdag

studieretninger