fbpx

Innovation på Ørestad Gymnasium

 
På Ørestad Gymnasium definerer vi innovation som muligheden for at skabe værdi for andre ved at tænke nyt. 
 
Som elev på Ørestad Gymnasium kommer du til at arbejde med innovation. Når vi arbejder innovativt, sættes din viden i spil på en kreativ og nyskabende måde. Vi træner gennem innovation vores elever i at komme med løsninger på de udfordringer, vi står overfor i samfundet. Løsninger som eleverne skal formidle videre til andre – gerne udenfor gymnasiet. 
 

Vi arbejder med innovation, fordi det sætter elevernes ideer i centrum. Vi tror på, at det er motiverende, når det er jeres kreative ideer, der bliver arbejdet med. Derfor er resultatet af en innovativ proces ofte et elevprodukt, det kan fx være en film, hvor eleverne præsenterer en fælles vision. Vi tror på, at innovation er en vigtigt dannelsesproces, da det træner eleverne i at være handlekraftige. Innovationen kræver, at du er aktiv, da du som elev skal være opfindsom og gå nye veje. 

 

Innovation opøver vigtige kompetencer 

På Ørestad Gymnasium lærer vi eleverne at arbejde innovativt, både i de enkelte fag, men også tværfagligt i særlige innovationsprojekter. Innovation opstår i kreative, nytænkende og værdiskabende processer. Vi lærer eleverne at arbejde med OEG basis-modellen for innovation og dens 5 faser: kendskab til innovation, idéudvikling, målgruppe, løsningsforslag og præsentation/feed-forward. 

 

Vi prioriterer at arbejde med innovation, fordi det opøver elevernes kompetencer indenfor mange områder, bl.a.:

Aktiv handlen

Kreativitet

Interaktion med omverdenen

Ageren og stillingtagen i en kompleks verden

 

Efterhånden vil eleverne kunne koble de innovative kompetencer med deres faglighed og deres erfaringer med værdiskabende processer.

 

Vi tænker samtidig innovation sammen med Changemaking. Changemaking betyder at gøre en aktiv forskel – både lokalt og globalt. De innovative projekter, vi arbejder med på Ørestad Gymnasium, skal derfor gøre en positiv forskel i verden og spille sammen med udviklingen af elevernes Changemaker-skills – empati, eftertænksomhed, kreativitet, handlekraft og samarbejdende ledelse. 

Eksempler på innovationsprojekter 

Innovation og digitale krænkelser

I lyset af de stigende problemer med digitale krænkelser blandt unge, mente vi, det var vigtigt at sætte fokus på problematikken og få eleverne selv til komme med løsninger. De fem 2.g klasser, der deltog i innovationsprojektet om digitale krænkelser, agerede derfor reklamebureau for en uge. Eleverne producerede casefilm med deres innovative løsningsforslag på problemer som ulovlig billeddeling og grooming på nettet. Der blev produceret en masse gode forslag.

 

Som afslutning på ugen afholdt vi et stort awardshow, hvor sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, stod i spidsen for en professionel jury, der delte priser ud til de bedste film. Se en film om ugen samt vinderen af den fornemme Grand Prix pris herunder eller besøg vores YouTube kanal, hvor alle filmene ligger. Du kan også læse mere om projektet på OEG Blog.

 

Nyskabende løsninger på klimaproblematikker

Vi har også skabt et innovationsprojekt om klimaforandringer i samarbejde med gymnasier i både Norge og Sverige. I den forbindelse var en af vores klimaklasser på besøg på VIKA-skolen i Bergen. Ugen brugte eleverne fra de tre lande på at samarbejdede om at finde innovative løsninger på de problemer, der kan opstå lokalt, som følge af klimaforandringerne.

Læs om Arrjas oplevelser i ugen her.