fbpx

Innovation lærer eleverne at finde nyskabende løsninger

Verden er i konstant forandring, og der er hele tiden behov for nye løsninger. Derfor arbejder alle elever på OEG med innovation. Eleverne trænes i at tænke kreativt og nytænkende samt at blive i stand til at se nye veje. Samfundet har brug for mennesker, der kan samarbejde, og som kan tænke ud af boksen. Derfor indgår eleverne på OEG i projekter, hvor de arbejder i grupper og finder nye løsninger på nogle af verdens problemer – både lokalt og globalt.

Hvordan arbejder eleverne med innovation? 

Alle elever på Ørestad Gymnasium arbejder med innovation i den daglige undervisning, og deltager derudover i flere projekter med innovation igennem deres gymnasietid. De innovative projekter går på tværs af fag. Det giver praktisk indsigt i, hvordan fagene kan bruges i samspil med hinanden. Dette understøttes af vores unikke bygning, der er den perfekte ramme om projektarbejde og gruppeprocesser, og inviterer til at tænke nyt.

Innovation træner samarbejde

I de innovative projekter skal eleverne kunne samarbejde i grupper. Deres samarbejdsevner trænes ved at have et konkret projekt at samarbejde om. Dermed lærer eleverne at tage ansvar og at følge en proces fra idé til færdigt produkt. Handlekraft er et must for at kunne gennemføre de innovative projekter. 

 

Kreativitet og nytænkning

Når eleverne arbejder med innovation, lærer de at tænke kreativt og “ud af boksen”. De får redskaber til at sætte deres faglige viden i spil på nye måder. Dermed lærer de at finde løsninger, og at se nye veje på nogle af verdens konkrete udfordringer. De innovative produkter kan være mange ting. Alt fra kampagnefilm til virtuelle kampagner over brætspil til bæredygtige bygninger.

Innovative undervisningsformer 

Vores bygning inviterer til at lave undervisning på nye måder. Vi har en stolt tradition for at være nyskabende i vores undervisning, også i den helt almindelige hverdag. For eksempel arbejder vi med “flipped classroom”, hvor undervisningen vendes på hovedet, idet eleverne derhjemme ser videoer, som læreren har produceret om et givent emne, og bruger tiden i klassen på den komplekse del af faget (anvende, analysere og vurdere). Vi bruger quiz og EdPuzzles, hvor eleverne sætter deres viden i spil i et interaktivt digitalt univers. Vi anvender desuden Coorporative Learning, læsecirkler og kreativ skrivning.

Innovative løsninger på samfundsproblemer

Ved større innovationsprojekter smider vi det almindelige skema ud af vinduet og bruger hele dage på et tværfagligt projekt. I efteråret arbejder 2.g’erne med et projekt om bæredygtig udvikling på tværs af fag. Eleverne laver fx film og plakater for at få folk til at spise mindre kød eller apps om forbrug og brætspil om vindenergi. Et andet eksempel er lommefilms-projektet “Drik mindre – oplev mere” i samarbejde med Trygfonden og Kræftens bekæmpelse, hvor 1.g’erne laver kampagnefilm for at gøre andre unge bevidste om ulemperne ved at drikke for meget. 

Kampagner målrettet andre unge

I lyset af de stigende problemer med digitale krænkelser blandt unge, er det vigtigt at sætte fokus på problematikken og få eleverne selv til komme med løsninger. Derfor har et af vores innovative projekter handlet om digitale krænkelser, hvor eleverne kom med løsningsforslag på problemer som ulovlig billeddeling og grooming på internettet. På vores YouTube kanal, OEGTuben, kan man se filmene fra projektet.