Innovation
Afspil video

Det er ikke uden grund, at OEG er med på alle lister over verdens mest innovative skoler. Det gælder både undervisningen såvel som den åbne arkitektur, der bryder med fastlåste tankegange. Der er intet ‘gammeldags’ gymnasium over os, og det giver luft til kreativitet og store tanker.

Du har klasselokaler uden vægge på Ørestad Gymnasium

Det er ikke altid, der er vægge rundt om dit klasselokale på OEG. Mange af skolens lokaler er en del af et stort rum opdelt af reoler. Så mens du har undervisning, har en anden klasse time på den anden side af reolen. Det betyder, at du skal kunne koncentrere dig og have lyst til at arbejde i åbne rum, som vi kalder ‘gruppemiljøer’.

Kreativitet og innovation

Eleverne skal ikke blot udvikle en bred almen viden på grundlag af gymnasiets fag. Vi er optaget af udvikle elevernes kreativitet, så de kan skabe noget og realisere det, hvadenten det er noget fysisk eller en løsning på problem. Vi udvikler elevernes innovative kompetencer, så de kan skabe noget der er til gavn for nogen.

I samarbejde med “Index: Design to Improve Life” har vi taget en designmodel i brug, så eleverne lærer systematisk at formulere og realisere innovative løsninger på virkelighedsnære problemer, ofte i samarbejde med aktører uden for skolen.