Samtykkeerklæringen

Som ny elev skal du udfylde en samtykkeerklæring på www.gymbetaling.dk, inden du starter. Som led i din uddannelse indsamler og behandler vi nemlig personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), og nogle af de oplysninger skal du tage stilling til, om vi må bruge.

Vi tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, og vi behandler kun de oplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel. Du kan læs meget mere om, hvordan vi behandler personfølsomme oplysninger på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at I læser samtykkeerklæringen grundigt, inden I udfylder den. Ved hvert spørgsmål har vi forklaret, hvilke konsekvenser de enkelte svar giver. Vi ønsker, at I svarer ja til alle punkterne, men det er frivilligt, hvilke svar I giver. Samtykkeerklæringen skal udfyldes inden den 1. august 2018.

Så længe du er under 18 år, skal dine forældre bekræfte dit svar på det første spørgsmål, mens det alene er dig selv, der svarer på de efterfølgende spørgsmål. Når du har besvaret samtykkeerklæringen, skal dine forældre logge ind på www.gymbetaling.dk og bekræfte dit svar. Hvis dine forældre er uenige i dit svar, bliver det dine forældres svar, der er gældende. Når du fylder 18 år, kan du selv ændre svarene.

Det er dig som elev, der skal logge på med dit NemID, når samtykkeerklæringen skal udfyldes, og når der skal betales. Forældre og værger skal kun logge på med deres NemID, når de skal bekræfte samtykkeerklæringen, der er udfyldt af elever under 18 år.

Først når samtykkeerklæringen er udfyldt, kan du gennem www.gymbetaling.dk betale de 1.400,- kr, der dækker introtur, ekskursioner og programlicenser, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk at du skal logge på med dit eget NemID og ikke dine forældres.

 

Sådan udfylder du samtykkeerklæringen som elev
  1. Log på www.gymbetaling.dk med dit NemID.
  2. Udfyld samtykkeerklæringen og tryk gem for at afslutte.
  3. Hvis du er under 18 år, skal du bede dine forældre/værger om at logge på med deres eget NemID, så de kan bekræfte dine svar. Hvis du ikke har et NemID kan det bestilles på www.nemid.nu.

Husk det er dig som elev, der skal logge på, når samtykkeerklæringen skal udfyldes, og når der skal betales.

Gymbetaling.dk

Gymbetaling.dk er et administrativt system, som vi bruger til samtykkeerklæringer og til betaling af de årlige faste udgifter og studieture.

Orientering om behandling af personfølsomme oplysninger

nye elevermodtagere af nyhedsbreve