Uddannelsesparathedsprøve 21.marts

Har du søgt ind på et gymnasium, selv om du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU ?
Så skal du til en uddannelsesparathedsprøve og måske efterfølgende til samtale på skolen.

Fremtid

Alle elever, som har søgt Ørestad Gymnasium som 1.prioritet, skal til UPV-prøve:

Tirsdag den 21. marts kl. 10.00-12.00 på Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 75, 2300 Kbh S. Men du skal møde ind kl. 09:30.

PRØVEN FOREGÅR PÅ ØRESTAD GYMNASIUM, og alle SKAL medbringe det fremsendte brev, samt pas eller anden ID med billede på.

Prøve afholdes i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

I dansk må der gerne bruges en dansk ordbog. I engelsk må der bruges engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. I matematik må der bruges lommeregner og/eller beregningsprogram på computer.

Du skal selv medbringe udstyr og ordbøger.

Alle opgaver kan skrives i hånden. Eleven må gerne benytte en egen medbragte computer, men i så fald skal du også have et USB-stik med. Dette USB-stik skal være renset ved prøvens start. Vi sørger for, at der er printere til stede. Eleven skal kunne gemme i Word-format. Stavekontrollen må gerne benyttes i dansk, men ikke på engelsk.

De elever, der eventuelt indkaldes til en samtale efter prøven, vil få besked fra gymnasiet.

Alle ansøgere, som ikke er erklæret parate, og som har søgt Ørestad Gymnasium som 1.prioritet, skal til UPV-prøve:

Hvor: Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 75, 2300 Kbh S.

Hvornår: Tirsdag den 21. marts kl. 10-12. Mød op kl.09.30.

Eventuelle efterfølgende samtaler finder sted på Ørestad Gymnasium.