Vi er globale

Den verden vi lever i, er gensidigt forbundet. Alle de udfordringer vi står med – klima, økonomi, ulighed, flygtningestrømme, politisk ustabilitet –  er globale. På Ørestad Gymnasium opfatter vi det derfor som en af de helt grundlæggende opgaver for en moderne skole at klæde eleverne på til at være borgere i et globalt verdenssamfund og medarbejdere i globaliserede virksomheder. Eleverne skal dannes til globalt medborgerskab – verdensborgerskab – og uddannes til at de kompetencer, som internationaliserede virksomheder efterspørger, herunder at kunne samarbejde med mennesker med en helt anden kulturel baggrund end ens egen.

Vi vil uddanne elever, der har kompetencer til fremtiden og livsduelighed og engagement til at forbedre verden i de små og store fællesskaber, hvor de fungerer. Elever der både kan tænke og handle og derfor bliver Changemakers. 

Det direkte kulturmøde med unge fra andre kulturer er helt centralt for at udvikle global dannelse. Derfor tager vores elever på studieture i 2.g og sprogrejser i 3.g. 

Nogle af vores elever har også mulighed for at rejse til Indien, da vi har en partnerskole nær Delhi. Elever i studieretningen Engelsk – Samfundsfag, kan således vælge at deltage i vores udvekslingsprogram med vores indiske partnerskole Step by Step School. Eleverne prøver at bo hos en indisk familie (en engelsksproget privatskole for de bedrestillede i Indien), men også at have en ung fra Indien boende hos sig selv. På rejsen til Indien arbejder eleverne bl.a. med bæredygtig turisme og samarbejder med NGO’ere, og får på den måde sat deres viden i spil, men bliver også klogere på andre kulturer og levemåder. Ikke mindst udvikler de deres evner til at kunne gøre en forskel og altså blive Changemakers.

Vi tilbyder endvidere en særlig udgave af studieretningen Engelsk – Samfundsfag, hvor noget af undervisningen foregår på engelsk. Vi kalder den for Global Society Class. I dag er engelsk en nødvendighed, men sproget er ikke nok, hvis man vil deltage i globale sammenhænge. I Global Society Class får man kompetencer til at forstå forskellige kulturer, politiske systemer og de globale udfordringer, som mange lande står overfor.

Man møder selvfølgelig også det globale i undervisningen generelt. Det kan være alt lige fra at arbejde med bæredygtighed i kemi og bioteknologi til international politik i samfundsfag.