Lovpligtige

På denne side kan du finde link til oplysninger, som de gymnasielle uddannelser er forpligtet til at offentliggøre på deres hjemmeside, i henhold til bla. “Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne”.

Oplysningerne er organiseret i forhold til de to tjeklister med krav, som Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling har udarbejdet til kvalitetskontrol af hjemmesiderne. Link til tjeklisterne findes til højre for artiklen.

Oplysningerne er samlet her for at lette det offentlige tilsyn med skolens hjemmeside, men kan naturligvis også findes på de relevante undersider på hjemmesiden, eller ved at bruge sitets søgefunktion.

Tjeklistens fællesdel

Skolens hjemmeside har et søgefelt, som kan benyttes til at finde relevante oplysninger på hele sitet.

1.1 – Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner

Ørestad Gymnasium udbyder StX.

Uddannelsesmål (stx-bekendtgørelsen)

Studieretninger og fag 

Studieplaner

1.2 – Aktuelt værdigrundlag

Aktuelt værdigrundlag findes her:

Strategi og politikker 

1.3 – Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Pædagogisk grundlag

1.4 – Indsatsområder

Indsatsområder

1.5 – Resultater og nøgletal

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse

Karakterer

1.6 – Aktuelle evalueringer

Aktuelle evalueringer af undervisning

1.7 – Yderligere offentliggørelse

Oplysninger, der ikke er omfattet af vejledningen, men som skolen finder væsentlige, vil blive offentliggjort på hjemmesiden i den forbindelse, det findes relevant.

2. Administration

2.1 – Vedtægter

Vedtægter

2.2 – Bestyrelsesreferater

Bestyrelsens mødemateriale

2.3 – Bestyrelses­medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer

2.4 – Resultatlønskontrakter

Rektors Resultatlønskontrakt

2.5 – Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderinger findes her

2.6 – Elevråd

Information om elevråd

2.7 – Sociale klausuler

Ørestad Gymnasium har løbende medarbejdere ansat i virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger.

Tjeklistens gymnasiespecifikke del

1.1 – Uddannelsesudbud

Ørestad Gymnasium udbyder StX.

Uddannelsesmål

Studieplaner

1.2 – Studieretninger

Studieretninger og fag

1.3 – Valgfag

Valgfag

1.4 – Adgangskrav til videregående uddannelse

I beskrivelsen af hver enkelt studieretning på hjemmesiden findes under punktet “Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til” et dybt link til Adgangskortet på Uddannelsesguiden, som viser hvilke videregående uddannelser, studieretningens fagkombination giver adgang til.

1.5 – Uddannelsesmål

Fagbeskrivelser for alle fag på Ørestad Gymnasium

1.6 – Studieplaner

Studieplaner

1.7 – Optagelse

Optagelsesinformation

1.8 – Individuel kompetencevurdering

I tilfælde, hvor en individuel kompetencevurdering er nødvendig, henholder Ørestad Gymnasium sig til de faglige mindstekrav anført i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser.

1.9 – Deltagerbetaling

Under hver enkelt studieretning angives det, om der er ekstra omkostninger forbundet til studieretningen i form af for eksempel rejser.

Information om udgifter i forbindelse med studierejser

Information om brugerbetaling og faste årlige udgifter

1.10 – Prøver og eksamen

De i stk. 2 specificerede oplysninger, der retter sig imod konkrete oplysninger om specifikke eksamener, er tilgængelige på hjemmesiden når eksamen er udtrukket.

De i stk. 3 og stk. 4 specificerede oplysninger er alle tilgængelige i Elevhåndbogen

1.11 – Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

1.12 – Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

1.13 – Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

1.14 – Kvalitetsudviklingssystem

Evaluering og kvalitet

1.15 – Nøgletal

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse

Karakterer

2. Særligt for hf-enkeltfag

Ikke relevant, da Ørestad Gymnasium ikke udbyder enkeltfags HF.

3. Gymnasial supplering

Ikke relevant, da Ørestad Gymnasium ikke udbyder gymnasial supplering.

Energimærkning Ørestad Gymnasium, 2012

Læs mere
– Styrelsens for undervisning og kvalitets tjekliste for hjemmesidekvalitetskontrol – fællesdel
 
– Styrelsens for undervisning og kvalitets tjekliste for hjemmesidekvalitetskontrol – gymnasiespecifik del
 
–  Databanken, hvor du kan finde mere statistik om uddannelser