fbpx

Ekskursion – 3g’ere på besøg hos Rambøll

I anledning af emnet ‘Klimatilpasning i verden’ var 3.g’ernes naturgeografi-B-hold torsdag d. 7. oktober på ekskursion hos Rambøll, som har hovedkvarter i Ørestad Syd. Det blev til et spændende og lærerigt besøg, som gav stof til eftertanke hos eleverne.

Elevernes stemme er i dag Klara fra 3n og Olivier fra 3k

Rambøll – en fond i Ørestad

Rambøll er en arkitekt- og ingeniørvirksomhed, som har igangværende projekter verden over. Virksomheden blev grundlagt i 1945 af Børge Rambøll og Johan Hannemann fra DTU. Virksomheden er en fond, som modsat aktieselskaber betyder, at ejeren(e) ikke har nogen reel kontrol over virksomheden. Overskuddet bliver reinvesteret i virksomheden og doneret til adskillige bæredygtige projekter rundt omkring i verden. 

Ifølge Ulrik Lassen, senioringeniør og byplanlægger, som stod for rundvisningen da 3gNG besøgte hovedkontoret i Ørestad Syd, er Rambølls vision “at skabe bæredygtige byer og samtidig løfte deres kvalitet.” 

Et oplagt besøg

Rambøll har særlig relevans for naturgeografi-B-holdet, da det har beskæftiget sig med klimaforandringernes konsekvenser for bylivet og især med, hvordan man på effektiv vis kan klimasikre de danske byer. Derfor var det oplagt at udnytte muligheden for at besøge Rambøll og høre, hvilke konkrete initiativer de beskæftiger sig med. Klasserne har nogen grad beskæftiget sig med emnet på C-niveau men har nu arbejdet mere intensivt med disse problemstillinger, som man må sige i høj grad er aktuelle i den igangværende klimadebat.  

 

Holdet har specifikt arbejdet med oversvømmelser og nedbørs konsekvenser i megabyen Mumbai, hvor man blandt andet har skulle forholde sig til, hvilke udfordringer dette har for befolkningen. I relation til det har holdet også undersøgt, hvordan der i Mumbai såvel som i Danmark og andre byer på global plan vil være flere skybrud oversvømmelser i takt med, at gennemsnitstemperaturen stiger som følge af den globale opvarmning. Desuden har eleverne arbejdet med vandets kredsløb på C-niveau, som i forening med emnet om oversvømmelser og nedbør har iklædt eleverne med en faglig viden, som de har kunne bruge i besøget hos Rambøll til at forstå, hvorfor man skal- og hvordan man kan klimasikre de danske byer. 

Den største trussel er vand 

Senioringeniør og byplanlægger Ulrik Lassen holdt et oplæg, hvori han kom ind på de specifikke udfordringer, Danmark står overfor. Den største trussel er vand. Danmark er omringet af vand, og der er bred konsensus om, at vi i fremtiden får meget mere nedbør i form af flere og mere intense skybrud samt vandstandsstigninger. Hvis denne trussel ikke bliver taget alvorligt, vil der være flere oversvømmelser, som, ligesom danskerne senest så i 2011, vil have vidtgående konsekvenser for infrastruktur, beboelse, mm. Sådanne skader koster den danske stat flere milliarder, og en af Rambølls centrale pointer var, at forebyggelse i form af klimasikring vil spare staten store beløb, som i stedet kan bruges på borgerne. 

I oplægget fremlagde Lassen adskillige projekter, som Rambøll har igangsat og færdiggjort i hovedstadsområdet. Et af disse er i Kokkedal, hvor man har bygget et regnvandsbassin, som bruges som legeplads, når den ikke er opfyldt med nedbør. Lassen er stolt af projektet i Kokkedal, “fordi det har bidraget til lokalsamfundet” – han pointerer, at byggeriet ikke kun har medvirket til en klimasikring af området, men at det også har givet børnene, som bor i et udsat område, et sted, hvor de kan lege.

Klimatilpasning Kokkedal

Klimatilpasning i Ørestad Syd

Vi var også en tur rundt i Ørestad syd, hvor Lassen gennemgik nogle af de forebyggende tiltag, som var blevet inkorporeret i området. Dette inkluderede blandt andet af ‘grønne veje’, som har til hensigt at absorbere dele af nedbøren, så den ikke oversvømmer beboernes kældre. Mindre gårdhaver har samme funktion. Nogle bygninger er også iført ‘grønne tage’, som skal styrke biodiversiteten samt aflede regnvand ned i et lokalt rensningsanlæg. Ingeniøren foreslår, at sådanne initiativer skal finansieres ved at hæve vandtaksterne. 

Med deres faglige viden fra undervisningen har eleverne kunne forholde sig til de miljø- og klimamæssige udfordringer, som Rambøll ihærdigvis forsøger at løse, og desuden har de ikke bare kunne bruge besøget til at styrke deres faglige viden, men vigtigst af alt har de oplevet, hvordan disse ideer føres ud i praksis.  Klimasikring er en nødvendighed for, at Danmark på rette vis tilpasser sig til klimaforandringerne og forebygger, at skaden bliver større end den behøver.