Karrierefokus

Forskningsprojekt med bl.a. Region H og Cefu. Målet er at gøre eleverne mere kompetente og motiverede til at vælge videregående uddannelse efter gymnasiet.

Karrierefokus web

’Karrierefokus i og efter gymnasiet’ er et samarbejde mellem Studievalg KBH, 17 gymnasier og 3 videregående uddannelser. Målet er at forebygge, at unge bliver “ufaglærte studenter”, der aldrig tager en videregående uddannelse efter studentereksamen.

Sammen udvikler projektets deltagere modeller og partnerskaber, der skal sikre, at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente og motiverede til at træffe et godt uddannelsesvalg. Tesen er, vi allerede i gymnasiet må arbejde målrettet med de unges karrierekompetencer.

Projektet er ejet af Ørestad Gymnasium og er støttet af Region Hovedstaden. For mere information kan projektleder Caroline Vogelius Wiener kontaktes på caw@oegnet.dk.

Konkrete aktiviteter:

  • brobygning med kortere og mellemlange videregående uddannelser
  • tættere samarbejde mellem Studievalg København og underviserne
  • øget arbejdsmarkedskendskab
  • rollemodeller og alumne
  • øget selvindsigt i egne styrke og svagheder

Forskning i best practices

Center for Ungdomsforskning (CeFU) varetager følgeforskningen, hvor de bl.a. kortlægger best practise inden for karrierelæring samt udvikler redskaber til at beskrive og evaluere elevernes karrierekompetencer.