Eksamensinfo

19. april 2017

Eksamensperioden nærmer sig, og alle er meget interesserede i, hvad der venter.

Foto: 3.g’erme samlet til eksamensbingo i juni 2016.  

Der er dog helt faste regler for, hvad vi må offentliggøre hvornår:

D. 9. maj kl. 15.40: Her bliver datoerne for alle skriftlige eksamener, samt de mundtlige eksamener der afholdes FØR 23.maj offentliggjort på forsiden af Lectio.

Natten mellem d. 15 og 16 maj: Ét minut over midnat offentliggøres hele eksamensplanen på forsiden af Lectio. 3.g’erne er traditionen tro samlet til EKSAMENSCAFE/BINGO, hvor rektor afslører eksamensplanen.

Alle 1.g og 2.g skal, udover eksamenerne, til mindst 1 mundtlig AT-årsprøve samt mindst 1 skriftlig årsprøve.

Vi forsøger at planlægge alle aktiviteterne i eksamensperioden, så det bliver jævnt fordelt.

Skrivedage for DHO (1g) og SRO (2g) er d.17-18. maj, og de kan allerede ses i Lectio.