Fremmedsprog og karriere - Sprogkarrieredag 2020

21. februar 2020

Ørestad Gymnasiums sproglige studieretningsklasser været til en spændende sprogkarrieredag fredag den 21. februar, hvor eleverne blev samlet til 2 fællesmoduler med fokus på glæden og nytten ved fremmedsprog!

Eleverne på den sproglige studieretning lærer alle engelsk, spansk og enten fransk eller tysk. De er således motiveret for sprog, og formålet med arrangementet var derfor primært at give eleverne eksempler på, hvad de kan bruge sprog til og at opfordre dem til fortsat at udvikle deres sprogkompetencer efter gymnasiet.

De sproglige studieretninger kan du læse om her.

 

Oplægsholdere

Til arrangementet havde vi besøg af 4 oplægsholdere, som hver skulle fortælle, hvordan de brugte sprog i deres karriere. 

 

Søren Nørrelund-Madsen fra Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF) indledte dagen med et oplæg  “Languages – nice to have or need to have” om sprog som tillægskompetence i 4 cases. Her skulle eleverne undervejs  komme med deres bud på, hvordan de ville handle i casene. Derefter blev det afsløret, hvordan der blev handlet, og hvilke konsekvenser det fik, at den sproglige side af sagen ikke fik nok opmærksomhed.

 

André Sonnichsen er politisk analytiker og konsulent, der arbejder med udviklings- og sikkerhedspolitik i svage stater i Afrika. André forklarede, at engelsk og fransk har aflejret sig som store “afrikanske” sprog, da nærmest alle afrikanske lande historisk set har været under europæisk herredømme. I dette sammenhæng fortalte André om sine aktuelle projekter i Afrika med fokus på fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse og hvordan sprog får betydning i den sammenhæng.

 

Hannah Dorthea Nielsen er det, som hedder ACI (akkrediteret konferencetolk). Hun tolker simultant ved møder i Europa-Parlamentet og i Rådets arbejdsgrupper. Hun tolker direkte fra tysk, italiensk og engelsk til dansk og fra dansk til tysk. Hannah beskrev, hvordan hun er blevet tolk, om sprogene i EU, og som understøtning viste hun et lille klip fra Europa-Parlamentets plenarforsamling inkl. tolkning.

 

Stine Vejborg Andersen er projektkoordinator i DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur. Stine understøtter projekter i voldsforebyggelse i Mellemamerika og i Østafrika og bruger spansk som et redskab i sit daglige arbejde. Derfor understregede hun vigtigheden af at kunne mestre andre sprog i en organisation som DIGNITY.

 

Derefter blev der holdt en paneldiskussion med udveksling af synspunkter om emnet, hvor eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål.

Afslutningsvis blev der spist fælles frokost sammen med oplægsholdere, elever og lærere.