John Hattie gæster OEG

02. maj 2016

Den berømte uddannelsesforsker, John Hattie, kommer til Ørestad Gymnasium tirsdag 3. maj for at tale til en stor masterclass.

En af de helt store guruer indenfor undervisning, John Hattie, kommer til Danmark for at holde foredrag til en stor masterclass, som Ørestad Gymnasium lægger hus til.

John Hattie, leder på Melbourne University, er manden, der skabte begrebet ‘Visible learning’ (synlig læring), som på sin vis revolutionerende undervisningsverdenen. Ifølge hans liste over, hvad der påvirker elevernes læringsresultater, er læreren den altafgørende faktor.

Nu kommer han til Danmark i forbindelse med en eksklusiv masterclass, som Ørestad Gymnasium har sagt ja til at være vært for i den nye tilbygning Mediebyen ved Field’s.

Den store masterclass ser på de store udfordringer, underviseren står overfor i forhold til at motivere eleverne. De alvorligste konsekvenser ved manglende motivation er, at studerende falder fra uddannelsen. Tydelige mål, feedback og klasseledelse kan imødekomme disse udfordringer, hvilket er omdrejningspunktet for denne masterclass, som er målrettet politikere, forvaltningsansatte, undervisere, lærere, ledere og konsulenter inden for ungdomsuddannelserne.

Rektor på Ørestad Gymnasium, Allan Kjær Andersen, forklarer, hvorfor skolen har sagt ja til at afholde den store masterclass.

– John Hattie er den absolutte stjerne inden for sit felt. Det er ham, der har rejst hele diskussionen omkring synlig læring, som vi har med i vores handleplan, så på den måde er han meget relevant for os. Hans tanker om at arbejde med klare mål, som eleverne forstår, og som vi sammen med eleverne kan nå, er noget af det, vi har bestræbt os på at få implementeret her på skolen, siger Allan Kjær Andersen, som selv skal holde velkomsttale til arrangementet.

Info fra arrangøren, forlaget Dafolo, om Hattie Masterclass:

John Hattie er kendt for sin om fattende forskning, Visible Learning, hvor han har udarbejdet en syntese af mere end 800 meta-analyser og dermed har præsenteret en omfattende forskningsoversigt over faktorer, der har en dokumenteret positiv effekt på studerendes læring.

Ifølge Hatties forskning er det underviserens faglige og pædagogiske kompetence, der er altgørende for, om undervisning virker. Hvis undervisningen skal resultere i et optimalt læringsudbytte hos de studerende, har det størst effekt, hvis man fokuserer på formativ evaluering, de studerendes selvevaluering og en dynamisk feedbackkultur.

Undervisningen skal varetages af dygtige klasse- og læringsledere, der er tydelige med hensyn til mål, organisering, proces. I ungdomsuddannelsesregi har der været meget fokus på at få de studerende igennem uddannelsessystemet, men knap så meget på deres udbytte af undervisningen. I kølvandet af at rekordmange studerende er blevet optaget på det almene gymnasium, er det blevet vigtigere for underviseren at kunne skabe et fagligt differentieret læringsmiljø samtidig med et fokus på den enkeltes dannelse til livsduelighed og selvbestemmelse. Netop begge disse elementer – faglig læring og udvikling samt dannelse – understøttes i arbejdet med at styrke de studerendes bevidsthed om egen læring og læringsprogression.

Forskningen inden for erhvervsuddannelserne viser desuden, at de studerende ikke oplever, at de får tilstrækkelig feedback på, hvor de står i forhold til de mål, de skal opfylde, at de ønsker mere styring fra lærerens side, og at der bør være mere fokus på god undervisning for at forebygge frafald. Både udenlandsk og dansk forskning viser desuden, at mange studerende på ungdomsuddannelserne bliver tabt, hvis de har svært ved at finde meningen med stoffet.

Praktiske oplysninger om Hattie Masterclass:

Tid: 3. maj 2016 kl. 08.30-15.30
Sted: Mediebyen på Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 102d, 2300 København

Arrangører: Dafolo A/S og JN Partnership Ltd. (www.challenginglearning.com/visiblelearning)

Ud over John Hattie byder Masterclass på foredrag af:
Martin Renton, Managing Director, Challenging Learning, certificeret Visible Learning plus-instruktør
Professor Per Fibæk Laursen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Skoleforskningsprogrammet, Aarhus Universitet

Om John Hattie:
Professor Hattie er leder af Melbourne Education Research Institute på Melbourne University. Hatties forskningsresultater er publiceret i bøgerne Visible Learning, Visible Learning for Teachers og Visible Learning and the Science of How We Learn, og de to sidste er udgivet på dansk af Dafolo Forlag.