OEG Mediebørs: Dygtige elever haves

29. april 2016

Har I et spændende projekt, kan vi levere dygtige elever på Medie+ og noget professionelt udstyr til opgaven. Vi kalder det for OEG Mediebørs, da vi udveksler værdi og læring med jer.

Mangler du en kampagnefilm, reklamefilm, et dokumentarprogram eller live-streaming af et event?

Vil du gerne have optaget eller live-streamet fra et kulturelt arrangement, en konference eller et spændende event? Vil du have dit budskab ud om alt fra velgørende eller frivilligt arbejde til nye regler, love eller tiltag?

Så er du meget velkommen til at kontakte Ørestad Gymnasiums Medielab omkring et konkret samarbejde, hvor vi udveksler viden, arbejdskraft og læring i et tæt forløb med os og jer.

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med fagligt kompetente og entusiastiske medieelever, som arbejder fokuseret, systematisk og selvstændigt.
 • Professionelt udstyr, bl.a. HD-kameraer, lyd, lys, redigeringsfaciliteter og et professionelt tv-studie, hvor det blandt meget andet er muligt at arbejde med green screen og forskellige virtuelle studiemiljøer.

Processen dækker over:

 • En indledende forventningsafstemning.
  Præproduktion i form af kortlægning af jeres behov, ønsker og krav i forhold til den endelige produktion.
 • Udarbejdelse af manuskript, storyboard, interviewguides og produktionsplanlægning mm.
 • Den praktiske produktion, herunder postproduktion i form af redigering.
 • En afsluttende evaluering af de færdige produkter med udgangspunkt i jeres vurdering af selve processen, elevernes engagement og professionalisme, samt hvordan det endelige produkt har levet op til forventningerne.

Vi forventer:

 • At du i den indledende fase af samarbejdet forklarer og tydeliggør de kommunikative ønsker til produktionen.
 • At du har en idé om opgavens omfang: Er det en mindre opgave, som vil involvere en håndfuld elever, eller kan opgaven stilles, så den kan aktivere en hel klasse?
 • Du må meget gerne have en idé om, hvilken form produktet skal have, f.eks hvilken genre, der ønskes (kampagnefilm, reklamefilm, dokumentarprogram etc.)
 • At du har et overblik over den ønskede deadline for produktionen.
 • At du er indstillet på at indgå konstruktivt såvel i selve produktionsprocessen som i den afsluttende evaluering.
 • At du er indforstået med, at der i forbindelse med produktionerne kan forekomme mindre udgifter til transport, forplejning eller leje af ekstra udstyr, som dækkes af dig.
 • Produktion af film og video er tidskrævende, og vi planlægger i god tid. Derfor må du gerne kontakte os minimum seks måneder før, du forestiller dig, at samarbejdet skal starte – og meget gerne før.

Mediebørs-kontakt:

Morten Skourup ms@adm.oegnet.dk

Produktion af film og video er tidskrævende, og vi planlægger i god tid. Derfor må du gerne kontakte os minimum seks måneder før, du forestiller dig, at samarbejdet skal starte – og meget gerne før.

Mediebyen