Velbesøgt forældremøde på OEG

13. juni 2018

I dag har vi sagt goddag til nogle af vores kommende 1.g’ere. Det foregik ved et forældremøde, hvor vi de kommende elever fik mulighed for at møde hinanden og deres tutorer. Forældrene blev samtidig klædt på til den nye rolle som forældre til unge i gymnasiet på OEG.

Nuværende elever tog godt imod

Tutorerne fra skolens nuværende 1.- og 2.g tog imod de nye elever og satte aktiviteter i gang, så de nye elever fik mulighed for at lære hinanden at kende. Det er overvældende at møde alle de nye ansigter, men det var helt igennem en hyggelig eftermiddag – og mon ikke det er rart at have set nogle af de nye klassekammerater, så det hele ikke er så usikkert, når alle igen mødes på den anden side af sommerferien, hvor også introturene venter.

Forældrerollen på Gymnasiet

Imens talte rektor til forældrene om, hvad det vil sige at være forældre til en elev på OEG. Langsom slipper de unge deres forældre, men de har stadigvæk brug for opbakning og støtte. Måske især i 1.g.

Men kommunikationen kommer efterhånden til kun at gå fra skolen til eleven. Forældre har dog stadig mulighed for at følge med bl.a. gennem skolen nyhedsbrev for forældre: Indblik.

Jonas Lindelof understregende, at der er en del mere arbejde i gymnasiet, end der er i grundskolen, og det skal man tage højde for for at skabe balance. Men han understregede også, at vi på OEG uddanner hele mennesker, så hvis man brænder for at spille fodbold, så er det vigtigt, at der er plads til det.

Elevrådsmanden fortalte om skolen

Alexander Hampen Christensen fortalte om, hvordan det det er at være elev på skolen. Han understregede det gode studiemiljø, hvor der både i bogstavelig og overført betydning er højt til loftet.

Det festlige

De festansvarlige, Karina Dyresberg Bøckhaus og Hanne Thorvig, fortalte om, hvordan vi holder fester på skolen. Festerne er rigtig sjove, og det er et privilegium at få lov til at holde fester for de unge mennesker. Karina understregede, at vi er optaget af at passe på de unge mennesker – derfor går vi meget op i, at regler omkring fester overholdes.

 

 

Vi fra OEG siger tak for en velbesøgt aften. Det var dejligt at se så mange mennesker.

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod alle de nye elever på den anden side af  sommerferien.

 

                      

 

 

Hvis du ikke havde mulighed for at være til stede kan du se powerpoint til rektors tale her

PowerPoint Forældremøde 2018