Undervisningen

Undervisningen på Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium består af hovedbygningen, der er et stort rum i 5 etager forbundet af en stor central trappe, og bygningen Mediebyen i 2 etager. Begge bygninger er bygget til moderne undervisning, og derfor ligner OEG ikke nogen andre gymnasier. Undervisningen er også anderledes end på andre gymnasier, for arkitekturen byder på mange forskellige læringsmiljøer, der giver mulighed for at bruge mange forskellige arbejdsmetoder. Det kan du læse meget mere om her.

 

Det åbne og moderne gymnasium

De åbne rum betyder, at man altid kan se de andre elever på skolen. Selv klasselokalerne har store ruder, så man både kan kigge ind og ud, og det giver en dynamik og en følelse af at tilhøre et stort læringsfællesskab. Man kunne tro, at det åbne rum medfører en masse støj, men eleverne lærer hurtigt at vise hensyn til hinanden.

 

Computeren

Computeren er vores vigtigste arbejdsredskab. Den gør mange arbejds- og læringsprocesser nemmere, men vi bruger den kun der, hvor det giver mening. F.eks. læser vi stadigvæk romaner i bogform ligesom alle andre, men elevernes bøger, materialer og opgaver er digitale. I dagligdagen bruger vi google-sites, hvor eleverne har adgang til alle deres fag og undervisningsplaner for de enkelte moduler.

Læs mere om, hvorfor og hvordan vi bruger computere i undervisningen

 

Holdmiljøerne (klasselokalerne)

En stor del af undervisningen foregår i klasselokaler, som man kender dem fra folkeskolen med læreren eller eleverne ved tavlen. Her kan både lærer og elever nemt koble sig til projektoren. Det er nemlig vigtigt for os, at det digitale er nemt, tilgængeligt og driftsikkert.

 

Gruppemiljøerne

En anden stor del af undervisningen foregår i åbne gruppemiljøer, hvor læreren mere fungerer som coach og konsulent, og eleverne i gruppearbejdet træner selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsevner. Flere steder kan man også gruppemiljøer, hvor man kan arbejde i grupper uden af blive forstyrret af andre.

 

Alenemiljøerne

Der er mange steder, hvor man kan arbejde alene. De runde fat-boy områder er populære, men man kan i princippet arbejde alene næsten alle steder i bygningen, for vi er vant til, at undervisning ikke kun foregår i klasselokalerne.

 

Idrætsundervisningen

Vi har selvfølgelig en stor moderne multihal, men idrætsundervisningen foregår også mange andre steder. Det kan være i fitnessrummet eller dansesalen, hvor eleverne også kan være udenfor undervisningstiden, på skaterbanen eller fodboldbanen. Det kan også være på en idrætshøjskole, som alle eleverne kommer på i løbet af 1.g.

 

Laboratorierne

På øverste etage i hovedbygninger finder man forskellige laboratorier, hvor eleverne laver forsøg i f.eks. kemi, fysik, biologi eller bioteknologi. Nogle laboratorier er i lukkede lokaler, mens andre er ude i det åbne rum.

 

Mediebyen

Ud over holdmiljøer, gruppemiljøer og multisalen finder man tv-studiet, redigeringslokalet og alt vores professionelle udstyr i Mediebyen. Alle elever har undervisning i Mediebyen, men det er primært mediefag, der holder til her. Ørestad Gymnasium tilbyder nemlig som de eneste i Danmark en studieretning med mediefag og engelsk på A-niveau.

 

Eksklusionerne

En del af undervisningen foregår ude af huset. Det kan være teaterture, virksomhedsbesøg, eksperimenter i naturen eller konferencer i andre lande. Vi er nemlig med i en del netværk, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af landegrænser.

 

Studierejserne

I 1.g kommer eleverne både på introtur og på idrætshøjskole. I 2.g tager eleverne på studieretningsstudieture, mens eleverne i 3.g tager på sprogrejse. Elever på den engelsksprogede studieretning med samfundsfag A og Engelsk A har desuden mulighed for at rejse til vores partnerskole i Indien, ligesom eleverne på den sproglige studieretning får mulighed for en ekstra sprogrejse, så de kan træne deres sproglige kompetencer.

Computeren

Ørestad Gymnasium er et digitalt gymnasium, hvor computeren er vores vigtigste arbejdsredskab. Læs mere om hvorfor og hvordan vi bruger computere i undervisningen.

Læs mere

Studieretninger

Naturvidenskabelige

Sproglige

Samfundsvidenskabelige

Kunstneriske