Evaluering og kvalitet

Lever vi op til det, vi gerne vil?

karakterer

Undervisningen på Ørestad Gymnasium skal være så god som muligt. Derfor evaluerer vi den løbende. Samtidig arbejder vi på flere niveauer med sikre og udvikle kvaliteten af vores arbejde.

 

Kvalitetssystemet

Arbejdet med kvalitet på OEG er omfattende. Her kan du læse mere…

 

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU)

Hvert år deltager eleverne i en Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Her svarer de bl.a. på, hvad de mener om

  • undervisningen
  • egen indsats og motivation
  • lærernes indsats
  • skolens sociale live
  • generel tilfredshed med gymnasiet

Elevtrivselsundersøgelsen er en generelt undersøgelse, der laves på alle gymnasier. Vi bruger resultaterne af undersøgelsen aktivt til at blive en endnu bedre uddannelsesinstitution.

I løbet af skoleåret evaluerer eleverne også deres undervisning i de enkelte fag. Disse resultater bruges til at tilpasse og forbedre undervisningen og evt. miljøet omkring undervisningen. For at evaluerer nye tiltag og projekter laver vi også løbende interne evalueringer.

 

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Arbejdsmiljøet for skolens lærere evalueres også. Hvert tredje år gennemføres en større medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Den har både fokus på trivsel, undervisningen, implementering af nye tiltag osv. Vi vil gerne være en dynamisk skole i stadig bevægelse, så derfor lægger vi vægt på evaluering som en del af det daglige arbejde. Det gælder både for elever og for lærere. Alle evalueringsresultater undersøges. Når det er relevant, udarbejdes handlingsplaner og nye initiativer. Dette sker i samspil med Ørestad Gymnasiums vision og værdier.

Kvalitet

Sådan arbejder vi med kvalitet

Trivselsundersøgelser

Undervisningsmiljø 2019

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2019

Handlingsplan (ETU) 2019

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019

Handleplan medarbejdertrivselsundersøgelse 2019

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2016

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2015

Trivselsundersøgelse og udviklingsplan 2015

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2013

Skolens nøgletal

Studietid og fuldførelsesprocent

Her kan du se, hvor stor en del af vores elever, der gennemfører uddannelsen, og hvor lag tid det tager.

Overgang til uddannelse

Her kan du se, hvor mange af vores studenter, som efter 27 måneder er i gang med en videreuddannelse og hvilken type uddannelse, de vælger.

Karaktergennemsnit 

Her kan du se karaktergennemsnit for vores studenter.

Skolens gennemsnitlige fravær

Skolens gennemsnitlige fysiske fravær i 2017 – 2018 var 10,6%.

Skolens gennemsnitlig skriftlige fravær i 2017 – 2018 var 10,7%

Målsætningen er at fraværet nedbringes til under 10% i gennemsnit for samtlige elever både fysisk og skriftligt i skoleåret 2018 – 2019. For at nå dette mål griber skolen hurtigere ind over for elevers fravær. Ligeledes arbejder vi med at øge elevernes generelle trivsel samt forbedre læringsmiljøet i klasserne.