Evaluering og kvalitet

Hvad synes eleverne om undervisningen? Lever vi op til det, vi gerne vil? Den daglige indsats vurderes på Ørestad Gymnasium.

karakterer

Undervisningen på Ørestad Gymnasium skal være så god som muligt. Derfor evaluerer vi den løbende.

Hvert år deltager eleverne i en Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Her svarer de bl.a. på, hvad de mener om

 • undervisningen
 • egen indsats og motivation
 • lærernes indsats
 • skolens sociale live
 • generel tilfredshed med gymnasiet

Elevtrivselsundersøgelsen er en generelt undersøgelse, der laves på alle gymnasier.

Interne evalueringer

I løbet af skoleåret evaluerer eleverne også deres undervisning i de enkelte fag. Disse resultater bruges til at tilpasse og forbedre undervisningen og evt. miljøet omkring undervisningen.

For at evaluerer nye tiltag og projekter laver vi også løbende interne evalueringer.

Arbejdsmiljøet undersøges også

Endelig undersøges arbejdsmiljøet for skolens lærere også. Hvert tredje år gennemføres en større medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Den har både fokus på trivsel, undervisningen, implementering af nye tiltag osv.

Vi vil gerne være en dynamisk skole i stadig bevægelse, så derfor lægger vi vægt på evaluering som en del af det daglige arbejde.

Alle evalueringsresultater undersøges. Når det er relevant, udarbejdes handlingsplaner og nye initiativer. Dette sker i samspil med Ørestad Gymnasiums vision og værdier.

Temaer for evalueringen

Hvert år fokuserer vi på bestemte emner inden for visionens overordnede temaer.

Temaerne er:

 • Uddannelsen og eleverne
 • Profilen
 • Den pædagogiske vision
 • Den virtuelle vision
 • Netværksvisionen
 • Den organisatoriske vision

Læs mere

ETU (elevtrivselsundersøgelse) 2016

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2013

Undervisningsmiljø: Trivselsundersøgelse og udviklingsplan fra SIGNAL, 2015

Skolens nøgletal

Studietid og fuldførelsesprocent

Her kan du se, hvor stor en del af vores elever, der gennemfører uddannelsen, og hvor lag tid det tager.

Overgang til uddannelse

Her kan du se, hvor mange af vores studenter, som efter 27 måneder er i gang med en videreuddannelse og hvilken type uddannelse, de vælger.

Karaktergennemsnit 

Her kan du se karaktergennemsnit for vores studenter.

Læs også

Derfor anbefaler vi 7 i snit