Sådan arbejder vi med kvalitet

På OEG arbejder vi systematisk med at højne kvaliteten af undervisningen, læringen og trivslen. Vi har en forbedringskultur, hvor vi er nysgerrige på hinandens læring og udvikling, og hvor vi både arbejder konkret og bruger dialogen til at blive bedre og dygtigere.

Når vi arbejder med kvalitet på OEG handler det mest om at finde styrker og være nysgerrig på potentialer, end om at finde fejl. Vi bruger observation, refleksion og udvikling i samspil med kolleger, ressourcepersoner og ledelse, når vi arbejder med kvalitetsudvikling.

OEGs kvalitetssystem er opdelt i tre niveauer. Elev-, undervisnings- og institutionsniveauet. Kvalitetsudvikling finder naturligvis også sted uden for rammerne af kvalitetssystemet, der kun beskriver systematikken og rammerne.

 

Kvalitetssystemets 3 årshjul

Der er et årshjul til elever, lærere og ledelse, der i kort form viser hvilke aktiviteter man skal deltage i, hvornår, og hvad man kan forvente af evaluering og feedback.

Årshjul for eleverne

Årshjulet for lærerne

Årshjul for ledelsen

 

Kvalitetssystemet bygger på de krav om målsætning, selvevaluering og opfølgningsplan, der er beskrevet i undervisningsministeriets vejledning til lov og bekendtgørelse om institutionernes kvalitetssystem. Pejlemærkerne for al forbedringsarbejdet, og for de mål der sættes for det arbejde, er skolens strategi og vision.