Studievejledning på OEG

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

  • gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • tildeler mentorer til elever med behov

Vi har seks studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

Find din klasse og studievejleder her:

Gitte (GHS): 1.f, 1.h, 1.k, 1.o, 2.f, 2.k, 2.o –  3.h, 3.o

Stine (SB):  1.b, 1.e, 1.n – 2.b, 2.n, 2.q – 3.e, 3.f, 3.q

Bjarne (BK): 1.c – 2.c, 2.l, 2.p – 3.b, 3.c, 3.k

Morten (MS): 1.m –  2h, 2i,  3a, 3i, 3p

Susanne (SV): 2d, 3d, 3l, 3n

Signe (SBL): 2a, 2e, 2j, 2m – 3m, 3n

Jesper (JEP): 1.p – 2.a, 2.e, 2.j, 2.m – 3.m

 

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt vejleder Sidse Karup Lundsteen. Mere info nederst på siden.

Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningens træffetider i lige uger
2. modul SB, BK SB, JEP GHS, JEP, MS, SV GHS
3.modul SB, SV BK, GHS, SV JEP, MS MS
Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningens træffetider i ulige uger
2 BK GHS, JEP, SV SB JEP BK
3 SB JEP, MS BK, JEP, MS MS GHS, MS
OEG_folder-7771

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. Her afholdes LÆSK-, DHO, SRO- OG SRP-kurser.

For elever, der har særlige læse og skrive-udfordringer, tilbyder læsevejlederne målrettet hjælp. Det kan f.eks være tilbud om særlige it-programmer til ordblinde, eller skrive- og/eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen. Men elever kan også henvende sig direkte via mail.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer. Det foregår i studiecampen, hvor man både kan få hjælp til lektier og skriftlige afleveringer, men også få repeteret emner.

 

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer. Klasselæreren skal koordinere klassens skriftlige arbejde og afholde klassens time.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi en mentorordning, og elever kan få tildelt en mentor via studievejledningen. Mentorerne kan hjælpe eleven med at blive bedre til at lære.

Mentorerne

  • vejleder i at få struktur på skolegangen
  • vejleder i at være en hjælpende hånd til at få planlagt lektielæsning og afleveringer
  • er elevens voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
  • giver eleverne værktøjer til selvhjælp, så de kan udnytte deres evner bedre

 

Studievalg til videregående uddannelse

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. Ørestad Gymnasiums vejleder er Sidse Karup Lundsteen, og hun er på skolen i løbet af skoleåret.

Elever kan se træffetider og booke en tid hos Sidse på linket her eller skrive hende en mail: silu@studievalg.dk


Find din studievejleder

Kontakt Signe Brandt Niebuhr på sbl@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218.

Bjarne

Kontakt Bjarne Knudsen på bk@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218.

MortenSko

Kontakt Morten Skourup på ms@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3166 4764.

StineBalli

Kontakt Stine Ballisager på sb@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

SusanneV

Kontakt Susanne Vestergaard på sv@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3162 7971.

gitte

Kontakt Gitte Harder Sørensen på ghs@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

Kontakt Jesper Bruun Pedersen på jep@oegnet.dk

Prøv gymnasielivet

TILMELD BESØGSDAGE