Strategisk ledelsesinfo

Organisationen

Skolen ledes af en strategisk ledelse, som består af rektor, vicerektor og 4 uddannelseschefer.

Hvert ledelsesmedlem er leder af en af skolens 5 pædagogiske afdelinger for det pædagogiske personale:

 • Afdeling 1: Science1
 • Afdeling 2: Science2
 • Afdeling 3: Samfundsvidenskab
 • Afdeling 4: HUM1
 • Afdeling 5: HUM2

Ledelsens opgaver

Under ansvar over for skolens bestyrelse er ledelsen ansvarlig for:

 • Strategisk ledelse
 • Ressourcestyring (økonomi, timer, undervisningsmidler mm.)
 • Personaleledelse
 • Faglig/pædagogisk ledelse
 • Driftsledelse
 • Udviklingsledelse
 • Kvalitetssikring.