Rektors ansvarsområder

Rektor er skolens daglige leder under ansvar over for skolens bestyrelse. Rektor varetager overordnede ledelsesopgaver.

 • Strategi og politikker
 • Organisationsdesign og organisationsudvikling
 • Ledelse af ledelsesgruppen
 • Ekstern interessevaretagelse
 • Kvalitetssikring og udvikling
 • Rekruttering af personale

Desuden behandler rektor klager vedr. undervisning og eksamen. 

Ny rektor

Hverv internt

 • Sekretær for Ørestad Gymnasiums bestyrelse, ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og skriftlige oplæg til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.
 • Formand for  samarbejdsudvalget og og sikkerhedsudvalget
 • Medlem af styregrupper for eksternt finansierede projekter.

Hverv eksternt

 • Medlem af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Centrum og det forpligtende samarbejde i Region Hovedstaden
 • Medlem af styregruppen for “Gymnasiefællesskabet”

Se også

Organisationen

Hvem er rektor?

Mads Skrubbeltrang

Rektor på Ørestad Gymnasium siden 1. februar 2020

Mads har stor erfaring fra mange år i gymnasiesektoren.

Han kommer fra en stilling som rektor på Høng Gymnasium. Tidligere har Mads været gymnasielærer i Københavns og pædagogisk leder på Grønland. Mads er cand. mag i engelsk og film- og medievidenskab.