Rektors ansvarsområder

Rektor er skolens daglige leder under ansvar over for skolens bestyrelse. Rektor varetager overordnede ledelsesopgaver.

 • Strategi og politikker
 • Organisationsdesign og organisationsudvikling
 • Ledelse af ledelsesgruppen
 • Ekstern interessevaretagelse
 • Ledelseskontakt til kvalitetschef
 • Rekruttering af personale

Desuden behandler rektor klager vedr. undervisning og eksamen. 

 

IMG_8276

Rektors ansvarsområder

Rektor er skolens daglige leder under ansvar over for skolens bestyrelse. Rektor varetager overordnede ledelsesopgaver.

 • Strategi og politikker
 • Organisationsdesign og organisationsudvikling
 • Ledelse af ledelsesgruppen
 • Ekstern interessevaretagelse
 • Ledelseskontakt til kvalitetschef
 • Rekruttering af personale

Desuden behandler rektor klager vedr. undervisning og eksamen.

Hverv internt

 • Sekretær for Ørestad Gymnasiums bestyrelse, ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og skriftlige oplæg til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.
 • Formand for MIO (SU og sikkerhedsudvalg i statslige institutioner)
 • Medlem af styregrupper for eksternt finansierede projekter.

Hverv eksternt

 • Medlem af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Centrum og det forpligtende samarbejde i Region Hovedstaden
 • Medlem af styregruppen for “Gymnasiefællesskabet”

Se også

Organisationen

Hvem er rektor?

Jonas Lindelof

Rektor på Ørestad Gymnasium siden sommeren 2018.

Jonas har stor erfaring fra mange år i for gymnasiesektoren.

Han kommer fra en stilling hos TEC som gymnasiedirektør for deres tre HTX-skoler og derudover har han arbejdet som adjunkt og PR-formand på Rysensteen Gymnasium i perioden 2001-2006, og igen fra 2009-2017 som lektor og kvalitetschef.

Jonas har også erfaring fra udlandet, i form af ansættelser hos det grønlandske hjemmestyre som projektkoordinator for udviklingen af gymnasiereformen og GU-Nuuk som lektor og vicerektor i perioden 2006-2009.

Familiemand

Privat er Jonas gift og far til tre piger på 7, 12 og 15 år.