Studievejledning

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

  • gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • tildeler mentorer til elever med behov

Vi har seks studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

Find din klasse og studievejleder her:

Gitte (GHS): 1.f, 1.k, 1.o, 2.f, 2.k, 2.o, 3.h, 3.o

Stine (SB):  1.b, 1.e, 1.n, 2.b, 2.n, 2.q, 3.f, 3.q

Bjarne (BK): 1.c, 2.c, 2.l, 2.p, 3.b, 3.c, 3.k

Morten (MS): 1.a, 1.h, 1.i, 1.j, 2h, 2i, 3a, 3i, 3p

Susanne (SV): 1.d, 1.l, 1.m, 2d, 3d, 3l, 3n

Signe (SBL): orlov

Jesper (JEP): 1.p, 2.a, 2.e, 2.j, 2.m, 3.m

 

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt vejleder Sidse Karup Lundsteen. Mere info i kolonnen til højre.

Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningens træffetider i lige uger
2. modul SB, BK SB, JEP GHS, JEP, MS, SV GHS
3.modul SB, SV BK, GHS, SV JEP, MS MS
Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningens træffetider i ulige uger
2 BK GHS, JEP, SV SB JEP BK
3 SB JEP, MS BK, JEP, MS MS GHS, MS
STX, Mediegymnasium, Ørestad Gymnasium, elever, åbent, mediefag, fag og valgfag, studieretninger kreativt, arkitektur

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.


Find din studievejleder

Kontakt Signe Brandt Niebuhr på sbl@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218. ORLOV

Bjarne

Kontakt Bjarne Knudsen på bk@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218.

MortenSko

Kontakt Morten Skourup på ms@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3166 4764.

StineBalli

Kontakt Stine Ballisager på sb@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

SusanneV

Kontakt Susanne Vestergaard på sv@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3162 7971.

gitte

Kontakt Gitte Harder Sørensen på ghs@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

Kontakt Jesper Bruun Pedersen på jep@oegnet.dk

Studievalg

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. Ørestad Gymnasiums vejleder er Sidse Karup Lundsteen, og hun er på skolen i løbet af skoleåret.

Elever kan se træffetider og booke en tid hos Sidse på linket her eller skrive hende en mail: silu@studievalg.dk

Prøv gymnasielivet

TILMELD BESØGSDAGE