Studievejledning

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

  • gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • tildeler mentorer til elever med behov

Vi har seks studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

Find din klasse og studievejleder her:

Klasse Vejleder Klasse Vejleder Klasse Vejleder
GF 2.g 3.g
2020 GF1 SBL 2019a JEP 2018a JEP
2020 GF2 SB 2019b SB 2018b SB
2020 GF3 GHS 2019c SBL 2018c SBL
2020 GF4 SBL 2019d SV 2018d SV
2020 GF5 SV 2019e SB 2018e JEP
2020 GF6 JEP 2019f GHS 2018f GHS
2020 GF7 JEP 2019h GHS 2018h MS
2020 GF8 SBL 2019i MS 2018i MS
2020 GF9 SBL 2019j GHS 2018j JEP
2020 GF10 GHS 2019k GHS 2018k GHS
2020 GF11 SBL 2019l SV 2018l SBL
2020 GF12 GHS 2019m SV 2018m SB
2020 GF13 MS 2019n SB 2018n SB
2020 GF14 SV 2019o GHS 2018p SBL
2020 GF15 SB 2019p JEP 2018q SB

 

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt vejleder Sidse Karup Lundsteen. Mere info i kolonnen til højre.

Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningens træffetider i lige uger
2. modul JEP SB JEP SV, GHS MS
3. modul MS SV, GHS SBL SB SBL
Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningens træffetider i ulige uger
2. modul SBL, JEP SV (møde) MS SBL
3. modul SV, MS SB JEP, GHS GHS SB

Hvis din vejleder har ændringer i træffetiden, kan du altid tjekke vedkommendes skema i Lectio.

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.


Find din studievejleder

Kontakt Signe Brandt Niebuhr på sbl@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218.

MortenSko

Kontakt Morten Skourup på ms@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3166 4764.

StineBalli

Kontakt Stine Ballisager på sb@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

SusanneV

Kontakt Susanne Vestergaard på sv@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3162 7971.

gitte

Kontakt Gitte Harder Sørensen på ghs@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

Kontakt Jesper Bruun Pedersen på jep@oegnet.dk

Studievalg

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. Ørestad Gymnasiums vejleder er Sidse Karup Lundsteen, og hun er på skolen i løbet af skoleåret.

Elever kan se træffetider og booke en tid hos Sidse på linket her eller skrive hende en mail: silu@studievalg.dk