Bestyrelse

Ørestad Gymnasiums bestyrelse hjælper os med at realisere skolens målsætninger, med pædagogisk fornyelse og meget mere.

Ørestad Gymnasium har en bestyrelse med en særdeles kompetent sammensætning. Den skal hjælpe os med at realisere skolens målsætninger om en profil inden for medier, kommunikation og kultur og om pædagogisk fornyelse, der matcher skolens bygning.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Udpeget af Danske Erhvervsskoler – Lederne:

 • Direktør René van Laer, Lyngby Uddannelsescenter (formand)

Udpeget af IT-Universitetet:

 • Lektor Morten Hjelholt, leder af afdelingen for Digital Design

Udpeget af By & Havn:

 • Viceadministrerende direktør Anne-Grethe Foss

Udpeget af Index: Design to Improve Life®:

 • Uddannelsesdirektør Lotte Stenlev

Begge udpeget ved selvsupplering:

 • Administrerende direktør Niels Boserup, tidlligere formand for TV2’s bestyrelse
 • Professor Erik Albæk, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Udpeget af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune:

 • Skoleleder Lennart Kjellerup, Peder Lykke Skolen

Udpeget af Københavns Kommune:

 • Rune Dybvad, medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Begge udpeget af medarbejderne:

 • Lektor Kristoffer Holm (med stemmeret)
 • Lektor Sylviane Paoli (uden stemmeret)

Begge udpeget af eleverne:

 • Simun Samuelsen, 2.b (med stemmeret)
 • Mathias Bach Andersen  3.c (uden stemmeret)

Sekretær for bestyrelsen er rektor Allan Kjær Andersen