Studievejledning på OEG

OBS. Maj og juni 2017: Studievejlederne har andre træffetider i eksamensperioden.

Det skyldes, at den ‘normale træffetid’ ikke kan lade sig gøre pga. eksamen, og derfor er der nye erstatnings-træffetider. Tjek Studievejledernes skema i Lectio – eller send en mail til din studievejleder for at få en aftale. 

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

Studievejledningen

  • gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • tildeler mentorer til elever med behov

Fokus for Studievejledningen er at sikre, at eleverne kommer bedst muligt gennem gymnasiet.

OBS: Studievejledningen er ikke til for at hjælpe med videregående uddannelser efter gymnasiet. Der skal du have fat i Ørestad Gymnasiums vejleder Kristina Bæk Oldrup. Mere info nederst på siden.

Studievejledningens træffetider forår 2017:

Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Studievejledningstider lige uger
1. modul
2. modul Gitte Susanne Morten
3. modul Morten / Susanne Bjarne / Stine Gitte Bjarne Stine
4. modul
Studievejledningstider ulige uger
1. modul
2. modul Gitte / Susanne Stine Stine Morten
3. modul Bjarne Morten / Susanne Bjarne Gitte
4. modul
OEG_folder-7771

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. Her afholdes LÆSK-, DHO, SRO- OG SRP-kurser.

For elever, der har særlige læse og skrive-udfordringer, tilbyder læsevejlederne målrettet hjælp. Det kan f.eks være tilbud om særlige it-programmer til ordblinde, eller skrive- og/eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen. Men elever kan også henvende sig direkte via mail.

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer. Det foregår i studiecampen, hvor man både kan få hjælp til lektier og skriftlige afleveringer, men også få repeteret emner.

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer. Klasselæreren skal koordinere klassens skriftlige arbejde og afholde klassens time.

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi en mentorordning, og elever kan få tildelt en mentor via studievejledningen. Mentorerne kan hjælpe eleven med at blive bedre til at lære.

Mentorerne

  • vejleder i at få struktur på skolegangen
  • vejleder i at være en hjælpende hånd til at få planlagt lektielæsning og afleveringer
  • er elevens voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
  • giver eleverne værktøjer til selvhjælp, så de kan udnytte deres evner bedre

Studievalg til videregående uddannelse

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. Ørestad Gymnasiums vejleder er Kristina Bæk Oldrup, og hun er på skolen i løbet af skoleåret.

Elever kan se træffetider og booke en tid hos Kristina på linket her eller skrive hende en mail: krbo@studievalg-kbh.dk


Find din studievejleder

 

Bjarne

Bjarne Knudsen vejleder 1c, 1d, 1p, 2b, 2c, 2d, 3c, 3d, 3f Kontakt ham på bk@adm.oegnet.dk eller tlf. 3175 8218.

MortenSko

Morten Skourup vejleder 1h, 1i, 1m, 2h, 2i, 2m, 3h, 3i, 3m, 3n Kontakt ham på ms@adm.oegnet.dk eller tlf. 3166 4764.

StineBalli

Stine Ballisager vejleder 1b, 1e, 1j, 2f, 2j, 2n, 3b, 3j Kontakt hende på sb@adm.oegnet.dk eller tlf. 3157 6730.

SusanneV

Susanne Vestergaard vejleder 1k, 1.l, 1n, 2e, 2k, 2l, 3e, 3k, 3l  Kontakt hende på sv@adm.oegnet.dk eller tlf. 3162 7971.

gitte

Gitte Harder Sørensen vejleder 1a, 1f, 1o, 2a, 2o, 2p, 3a, 3o Kontakt hende på ghs@adm.oegnet.dk eller tlf. 3157 6730.

Prøv gymnasielivet

TILMELD BESØGSDAGE