Strategisk ledelsesinfo

Organisationen

organisationsdiagram_oeg

Skolen ledes af en strategisk ledelse, som består af rektor, vicerektor og 3 uddannelseschefer.

Hvert ledelsesmedlem er leder af en af skolens 4 pædagogiske afdelinger for det pædagogiske personale:

 • Afdeling 1: Science
 • Afdeling 2: Individ og samfund
 • Afdeling 3: Sprog, medier og kultur 1
 • Afdeling 4: Sprog, medier og kultur 2.

Ledelsens opgaver

Under ansvar over for skolens bestyrelse er ledelsen ansvarlig for:

 • Strategisk ledelse
 • Ressourcestyring (økonomi, timer, undervisningsmidler mm.)
 • Personaleledelse
 • Faglig/pædagogisk ledelse
 • Driftsledelse
 • Udviklingsledelse
 • Kvalitetssikring.