Personalehåndbog

Her finder du relevant information og retningslinjer om OEG for ansatte.

Administration Ansættelse, løn, sygdom, tidsregistrering, tjenesterejser, feriefridage, barselssorlov mm.
Changemaker Changemaker-begrebet, Klasserepræsentanter, Elevrådet
Forløb, opgaver og projekter Information om AP, AT, DHO, SRO, SRP og skriftlighed
IT Akutte problemer, login, IT-kontakt
Ny lærer Nyttig information til nye lærere
Organisering Faggrupper, ledelse, evaluering, strategi, studieretningsteams, MUS, mm.
Politikker Misbrug, fravær, studieregler, ordensregler mm.
Praktisk Kantine, brandalarm, lån af skolens lokaler, frikvarterer, pauser, ferieplan, Lectio, mm.
Traditioner Bogstavmiddag, OEG Samling, Multiforestillingen m.v.
Trivsel Håndtering af problemer, stress, sociale medier, presse o.l.
Undervisning Digital og virtuel undervisning, klager og snyd, sygeundervisning, karakterer, studieplaner, mm.
Vejledning og støtte Mentorordning, studievalg, tillidsrepræsentant, vejledning til elever og medarbejdere, mm.