fbpx

Changemakerdagen

Changemakerdage rydder skemaet

En gang om året opløser vi det almindelige skema for at lave “changemakerdage”. Her sætter vi fokus på, hvad der skal til for at løse verdens store udfordringer som fattigdom, globalisering og klimaforandringer.

Changemakerdag Ørestad Gymnasium3

Hvad er changemakerdage?

Changemaking på Ørestad Gymnasium er en del af den almindelige undervisning, men samtidig noget helt for sig selv. På changemakerdagene sætter vi særligt fokus på changemaking, og omdanner skolen til et summende changemaker-laboratorium. Både lærere og elever deltager, og dagene er dedikerede til at gøre en forskel for resten af verden. Projekterne kan variere fra år til år, men hvert år mærker hele skolen den særlige changemaker-ånd særligt stærkt på changemaker-dagene. 

Den første changemakerdag

Changemakerdagen 2020 satte fokus på fællesskab, bæredygtighed og demokrati. alle skolens elever var fordelt på workshops på tværs af klasserne. Vi fik besøg af multikunstner Rune Thorsteinsson, der spillede musik inspireret af sine samarbejder med musikere i hele verden. På workshoppene prøvede eleverne kræfter med skraldekunst, bæredygtig mad, event-koordinering og musikalske kulturmøder.

Changemakerdag Ørestad Gymnasium3
Changemakerdag Ørestad Gymnasium3

Årets changemaker dage

 I 2021 afholdes changemakerdagene over tre dage i uge 14. I år foregår det klassevist. Denne gang sætter vi fokus på FN’s verdensmål, og hver klasse udvikler et projekt, der gør en forskel for et af verdensmålene. Projekterne inddrager fagene på anderledes måder og er i kontakt med verden udenfor skolen. Det er eleverne, der skaber changemaker-projekterne, med støtte fra lærerne. 

Styregruppen/planlægning

Det er changemaker-udvalget, der planlægger changemakerdagene i samarbejde med et par lærere. Eleverne i udvalget laver changemaker-projekter og står for idéudvikling, koncept, koordinering og den praktiske afvikling af changemakerdagen. Konceptet for dagen varierer fra år til år, men det er altid vigtigt at have et godt changemaker-udvalg. Eleverne i udvalget får i særlig grad erfaring med event-koordinering og projektstyring. 

Changemakerdag Ørestad Gymnasium3
Changemakerdag Ørestad Gymnasium3

Udvikling af Changemakerdag

Lige nu er klasserne i fuld gang med at udvikle de næste changemaker-dage. Denne gang bliver changemaker-dagene afholdt klassevis for at leve op til myndighedernes corona-restriktioner. Det giver samtidig mulighed for, at projekterne kan spille en større rolle i klassernes faglige og sociale liv. Selv om der er et stykke tid til changemakerdagene, er klasserne allerede nu igang med at udvikle deres projekter. Nogle arbejder med sundhed og trivsel med fokus på blandt andet seksuel sundhed. En klasse vil lave en kunstudstilling med udgangspunkt i “livet i havet”, og to af medieklasserne producerer indslag om frivillighed til TV2 Lorry. Der er således gang i rigtig mange spændende projekter lige nu. I løbet af de næste par måneder vil projekterne blive mere konkrete og de kulminerer i 2021.

Kontakt til verden omkring os

Changemakerdagene bringer skolen i kontakt med verden omkring os. Klasserne formidler deres viden til resten af verden, og nogle klasser laver aftaler med workshopholdere og organisationer om et samarbejde. De kan fx invitere workshopholdere på besøg på skolen, eller selv tage ud til virksomheder og organisationer og lave changemaker-projekter i samarbejde med dem. 

Elevrådet Ørestad Gymnasium
Mediegymnasium Ørestad Gymnasium

FN’s 17 verdensmål

Hver klasse på skolen har valgt et af FN’s 17 verdensmål, og er nu i gang med at udvikle et konkret projekt med udgangspunkt i dette verdensmål, og med inddragelse af to af deres fag. Projektet skal være i kontakt med verden uden for skolen, og skal forsøge at gøre en reel forskel for det valgte verdensmål. Klasserne har valgt mange forskellige verdensmål og projekter.

Innovative produkter

Alle klassers projekter vil munde ud i et konkret produkt, som kan vises efter changemaker-dagen. Et produkt kan være mange ting fx kampagnefilm, oplysningsmateriale, nye bæredygtige brætspil, læserbreve i aviserne, podcasts, hjemmesider eller events. Produkterne vil blive fremvist på skolen og her på hjemmesiden efter changemakerdagene.

Kunstudvalg fællesskab Ørestad Gymnasium
Changemaker legat Ørestad Gymnasium

Hvad er changemaking egentlig?

Changemaking handler om at ville og kunne gøre en forskel for verden omkring os. En changemaker skaber forandring, der gør verden til et bedre sted. En god changemaker kan tænke kreativt, være innovativ, empatisk, kunne lede og er god til at samarbejde. Disse evner får du trænet gennem vores changemakerdage og changemaker-projekter på OEG.

Læs mere om changemaking her

Er du klar til at gøre en forskel til changemakerdag næste år?