fbpx

Strategi og politikker

Strategi og politikker

Vores vision

Ørestad Gymnasium skal være Danmarks mest tidssvarende gymnasium, hvor vi lader os forstyrre af omverdenen til hele tiden at udvikle ny måder at undervise på. Et gymnasium hvor elever får undervisning af højeste kvalitet, hvor de får lyst til at deltage i livslang læring og udvikler et solidt grundlag for at gøre det, og hvor de bliver klar til at deltage som borgere i det demokratiske samfund. En moderne almendannende og studieforberedende skole

Gennem  en målrettet interaktion mellem et moderne fysisk og virtuelt læringsmiljø og varierede undervisningsforløb vil vi udvikle elevernes kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og dannelse. Ørestad Gymnasium udvikler sin profil og undervisning i et levende samspil med et netværk af institutioner, virksomheder og enkeltpersoner uden for skolen, i Danmark og i udlandet.

Vi skal skabe en dynamisk organisering. En skole, hvor ikke blot eleverne lærer, men hvor skolen hele tiden bliver klogere og udvikler sig. En skole præget af åbenhed, nærhed og videndeling.

 

Vores værdigrundlag

Ørestad Gymnasium lægger i ganske særlig grad vægt på disse værdier:

  • Læring
  • Anerkendelse
  • Kreativitet

Værdierne kan mærkes i skolens hverdag og kommer til udtryk på følgende måder:

 

Læring

Vi har høje ambitioner. Vi vil lære så meget som muligt. Undervisningen giver eleverne lyst til at lære – på skolen og hele livet. Vi stimulerer nysgerrighed efter at blive klogere.

Skolen lærer: Vi sætter mål, gennemfører undervisningsaktiviteter og evaluerer for igen at sætte os nye mål. Vi deltager og har indflydelse.

 

Anerkendelse

Vi behandler hinanden så vi føler os anerkendte og får lyst til at indgå i læreprocesser og fællesskaber.

I og uden for undervisningen opfører vi os på en måde, så vi giver de bedste muligheder for, at andre også lærer noget.

Vi behandler vores fysiske omgivelser og undervisningsmaterialer med respekt, så andre også føler sig hjemme og kan anvende dem.

 

Kreativitet

Vi finder nye måder at gøre tingene på, og vi er villige til at løbe en risiko. Nogle gange kaster vi os ud i ting, bare for at prøve nyt.

Vi stimulerer hinanden til at udvikle nye ideer ved at koble os på hinandens ideer og tænke med. Vi har en fejltagelseskultur, hvor det er ok at begå fejl, og hvor vi lærer af dem.

Vi lader os inspirere af andres måder at tænke og handle på. Vi bruger forskelle som inspiration. Vi lægger derfor vægt på at vores skole indeholder mange forskellige kulturer.