Rygning og alkohol

Alkohol, rygning og mobning

På Ørestad Gymnasium er det naturligvis ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden. Da studierejser, ekskursioner, introture og idrætsture også er undervisningstid, er det heller ikke tilladt på sådanne ture. 

Skolen er også røgfri. Det betyder, at eleverne ikke må ryge på skolens område. Vi har samtidig valgt at tage hensyn til Ørestad Skole, som er vores nabo, og hvor der er små børn, hvorfor man kun må ryge et pænt stykke væk fra skolens område. Snus er heller ikke tilladt.

På Ørestad Gymnasium ser vi god trivsel som en forudsætning for, at eleverne kan udvikle sig, derfor har vi en anti-mobbepolitik, som også omfatter de sociale medier. Skolen har stort fokus på, at vi skal være et sted, hvor alle unge kan færdes i et trygt miljø, hvor man reflekterer over hvad der postes på sociale medier, og hvor man har en gensidig respekt for hinandens grænser. 

Det er nødvendigt at være ekstra opmærksom på problematikken omkring, hvordan man fremstiller andre på sociale medier, og hvorvidt man har lov til det. For at lære de unge om god adfærd på de sociale medier, underviser vi dem i digital dannelse, så de lærer at begå sig i det digitale univers, og hvad tonen på de sociale medier kan betyde. I skolens studie- og ordensregler fremgår det, at mobning på de sociale medier uden for skoletid heller ikke accepteres.