BIOLOGI A, KEMI B

biology-blur-blurred-background-954585

Studieretningen med biologi A på Ørestad giver dig en grundig introduktion til aktuelle biologiske emner og problemstillinger. I denne studieretning spiller naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag rigtig godt sammen, når man arbejder med temaer som for eksempel Diabetes, GMO-afgrøder, kemiske formler eller kønssygdomme. Du trænes også i at kunne tage stilling til etiske problematikker på en solid faglig baggrund.


Rejser og udveksling

Studieturen på denne studieretning vil ofte være med biologi, som det ene fag og vi har mange gode erfaringer med at rejse i Europa. Vi kunne undersøge samspillet mellem kulturelle, miljømæssige og sundhedsmæssige forhold. Vi har eksempelvis været i Barcelona med fokus på at undersøge konsekvenser af skiftet fra den traditionelle middelhavskost til mere fastfood præget kost.

Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder med alle aspekter af biologien og kemien, både teoretisk, eksperimentelt i laboratoriet og i felten og også med matematiske modeller og beregninger. Vi tager til foredrag ude i byen, hvor vi får indblik i ny forskning og vi inviterer gerne eksperter til Ørestad for at holde oplæg. Vi tilmelder os gerne til konkurrencer i biologi, hvor vi også kommer til at tale med forskere og få et indblik i forskningens verden.

I studieretningen lægges der vægt på samarbejde mellem fagene og der er fokus på både mundtlig og skriftlig formidling. Dette trænes ved mange forskellige typer af opgaver.

Hensigten er at gøre studieretningens elever gode til at forholde sig konkret, sagligt og etisk til kontroversielle emner inden for biologisk udvikling/forskning samt at formidle dette korrekt.

Særlige aktiviteter

Udover den almindelige undervisning på skolen deltager vi også i laboratorie-øvelser og foredrag på universiteter og besøger teknologiske virksomheder. Herunder har vi ofte været på besøg hos Lundbeck, Spildevandscenter Avedøre, Naturhistorisk museum og Københavns Universitet.

Hvad kan du bruge biologi-studieretningen til?

Med en studentereksamen med biologi A og kemi B kan du fortsætte på mange natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Dette kunne f.eks. være biologi og medicin (med matematik på A-niveau), kost og ernæringsvidenskab, agronom, sundhed eller naturpleje. I kombination med de tilgængelige valgfag er der flere muligheder for at kvalificere sig med andre specifikke uddannelser som f.eks. fysioterapeut (med Idræt B) eller Ingeniør (fysik B).

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretning – Klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Besøgsdag på ØrestadÅbent hus