BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A, FYSIK B

Materi-Tentang-Penerapan-Bioteknologi

Studieretningen bioteknologi på OEG giver dig en grundig introduktion til bioteknologiske emner og ny forskning inden for området.

Bioteknologien har rødder i anvendelse af kemisk og biologisk forskning til forbedring af traditionel produktion og forarbejdning af fødevarer baseret på planter, dyr og mikroorganismer. Bioteknologien har ligeledes baggrund i de muligheder, mikrobiologiens fremkomst og den kemiske forskning åbnede indenfor sundhedsvidenskab, sygdomsbehandling og medicin.

Desuden forsøges etiske problemstillinger inddraget i såvel bioteknologi som flere af de humanistiske fag – især fagene dansk og engelsk. I samspil med fysik og matematik får du kompetencer til at forstå komplekse bioteknologiske sammenhænge.

Rejser og udveksling

Når du går på en bioteknologisk studieretning, kommer en studierejse i løbet af din gymnasietid, og du vil oftest komme til at rejse med faget bioteknologi og et andet fag.

For eksempel har vi været i Firenze og i London, hvor vi har haft en partnerskole. Her har vi præsenteret bioteknologiske projekter og diskuterede bioetiske emner sammen.

Hvordan arbejder vi?

Du arbejder med forsøg i laboratoriet, teori og specielt ude af huset. Det kan også være at observere og indsamle prøver i naturen. I det hele taget forsøges det i studieretningsfagene, at fokusere på samspillet mellem bioteknologi og det andet fag: Hvordan kan fagene indbyrdes supplere hinanden og bringe nye relevante vinkler til det tværfaglige samarbejde?

I studieretningen er der også fokus på den skriftlige fremstilling/formidling og sproglig bevidsthed, og hvordan man konkret omformulerer rapportsprog til formidlingsvenligt sprog, f.eks. en populærvidenskabelig artikel. Hensigten er at gøre retningens elever gode til at forholde sig konkret, sagligt og etisk til kontroversielle emner inden for bioteknologisk udvikling/forskning.

Særlige aktiviteter

Udover den almindelige undervisning tager vi også til laboratorieøvelser og foredrag på og på universiteter og besøg på teknologiske virksomheder. Vi deltager altid i Lundbecks “drughunterdyst”, som er en konkurrence for gymnasieelever.

Hvad kan du bruge bioteknologi-studieretningen til?

Med en studentereksamen med bioteknologi A, matematik A og fysik B kan du fortsætte på mange natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser, f.eks. medicin, bioanalytiker, ingeniør, farmaceut eller biokemi.

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretning – Klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Besøgsdag på ØrestadÅbent hus d. 24 januar 2019Sådan søger du optagelse

SNAPCHAT:
oegsnap
INSTAGRAM:
Oerestadgym
FACEBOOK:
Ørestad Gymnasium