fbpx

Klima og Samfund

Samfundsvidenskabelig studieretning 1

Samfundsfag A, Engelsk A, Naturgeografi B

Klima og Samfund er for dig der:

 • Vil undersøge hvordan mennesker, samfund og natur påvirker hinanden
 • Er nysgerrig på hvordan vi samfundsmæssigt kan omstille os til en bæredygtig fremtid
 • Vil vide hvem der sætter den politiske agenda i klimadebatten
 • Vil opleve steder hvor der samfundsmæssigt arbejdes med klima, energi og miljø

Vi vil gå i dybden med emner som klima, energi, miljø og jordens ressourcer både lokalt og globalt. Vi undersøger begrebet bæredygtighed fra A til Z. Du vil opnå udsyn og indsigt i en verden i forandring. Sammen med studieretningsfagene Samfundsfag A og Engelsk A vil du få fagene fysik og naturgeografi på B-niveau. Det giver dig et solidt udgangspunkt for at studere jordens udviklingsprocesser og forstå sammenhænge mellem samfund, natur og mennesker i en verden, som er mere global end nogensinde.

 

Du arbejder med:

FN’s verdensmål og aktuelle politiske problemstillinger og cases. Vi arbejder også med digitale værktøjer, som analyserer geodata (GIS). Vi vil finde ud af, hvordan vi kan finde politiske løsninger på problemer med ressourcemangel, grøn energi, klimaændringer og menneskets miljøpåvirkning på kloden. Batter den danske klimalov overhovedet i en global verden, og hvad betyder det, når USA melder sig ud af det internationale politiske samarbejde? Med andre ord – hvordan vi i fællesskab og på tværs af demokratier kan fremtidssikre verden. 

 

Særlige aktiviteter:

 • Studieture i Norden med besøg hos grønne organisationer.
 • Kvalitative feltundersøgelser i by eller land.
 • Ekskursioner til bæredygtige kraftværker.
 • Projektopgaver i samarbejde med brancheorganisationen Geoforum,  DTU, samfundsvidenskabelige forskere på KU, som arbejder med klima og bæredygtighed samt tænketanken Concito.
 • Tre studieture i løbet af tre år med fokus på klima og bæredygtighed. I 1.g foregår turen i Danmark, i 2.g tager vi til et sted i Europa og i 3.g til et land i Norden som en del af projektet Nord+. 

Vi arbejder bl.a. med:

 • Hvordan indretter vi byerne til et ændret klima, og hvem skal vi finansiere det? 
 • Hvem har magten, når det gælder politiske beslutninger om en bæredygtig udvikling – Danmark, EU eller FN?
 • Kan vi udnytte jordens ressourcer på en måde, så vi sikrer både bæredygtighed og en global økonomi i vækst?
 • Hvorfor stiger temperaturen i Arktis, og hvordan påvirker det resten af verden miljømæssigt, økonomisk og socialt?
 • Hvordan kan det politiske system være med til at sikre, at den stigende turisme i Norden bliver bæredygtig? 
 • Hvordan kan samfundet nå et mål om 100% vedvarende energi i 2050, og hvorfor er de skandinaviske lande mere grønne end resten af verden?
 • Hvordan er retorikken i klimadebatten, og er der tale om en ny politisk skillelinje mellem forskellige grupper i samfundet?
 • Hvilke nye fællesskaber opstår, og skaber den grønne dagsorden en anderledes identitet blandt unge?
 • Skal vi overlade bæredygtighed til markedet, eller skal staten også spille en stor rolle?

Hvad kan du blive?

Du kan læse mange natur- og samfundsvidenskabelige uddannelser, for eksempel statskundskab, arkitektur, geografi, geoinformatik, byggetekniker, energiteknolog eller de mange samfundsvidenskabelige uddannelser på CBS og RUC. Du kan også bruge din viden i både nationale og internationale politiske organisationer, som arbejder for klima og bærdygtighed. 

 

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Dine fag på Klima og Samfund

Studieretningsfag  Obligatoriske fag  Valgfag

1.g

2.g

3.g

Grundforløb

Studieretningsforløb

Samfundsfag A

Engelsk A

AP*

NV*

Dansk A

Idræt C

Matematik B

Historie A

Naturgeografi B

Fysik B

Religion C

Oldtidskundskab C

SRP*

2. fremmedsprog

Valgblok

Kunstnerisk fag

Frit C-niveau

*AP: Almen sprogforståelse, NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, SRP: Studieretningsprojekt

2. fremmedsprog kan være: Tysk fortsætter B, Fransk fortsætter B, Spansk A eller Kinesisk A

Kunstnerisk fag i 1.g kan være: Billedkunst C, Design og arkitektur c, Dramatik C, Mediefag C, Musik C

Frit C-niveau i 2.g kan være: Astronomi C, Billedkunst C, Design og arkitektur C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Informatik C, Kemi C, Latin C, Mediefag C Musik C, Psykologi C

Valgblok 3.g (hvis du ikke har Spansk A eller Kinesisk A) kan være: Billedkunst B, Design og arkitektur B, Dramatik B, Erhvervsøkonomi C, Filosofi B, Filosofi C, Fransk fortsætter A, Idræt B, Latin C, Matematik A, Musik B, Psykologi B, Psykologi C, Religion B, Tysk fortsætter A

 

Se de fag og niveauer du har på denne studieretning (med forbehold for små ændringer og eventuelle fejl) – klik her