Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Engelsk A A A
Samfundsfag B B B
Retorik C
Obligatoriske fag
Almen Sprogforståelse C
Naturvidenskabeligt Grundforløb C
Dansk A A A
Historie A A A
Idræt C C C
Almen Studieforberedelse B B B
Matematik C
Mediefag C
Fysik C
Naturgeografi C
Biologi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Valgfag
1. Et kunstnerisk valgfag (Billedkunst, Drama, Mediefag eller Musik) i 1. g
2. Fremmed sprog (Tysk fortsætter, Fransk fortsætter, Spanks eller Kinesisk) i 1. og 2. g
3. Et frit valgfag (Billedkunst, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informationteknologi, Musik, Psokologi) i 3. g
Hæv et fag fra B til A (Matematik A, Engelsk A, Tysk A/Fransk A OBS. Hvis 2 fremmedsprog er Spansk A eller Kinesisk A, skal der ikke vælges et B til A-niveau i 3. g
Journalistik
- bliv bedre til at skrive

På Journalistik må du godt være sprognørdet. Du skal i hvert fald have lyst til at arbejde med dit skriftlige sprog og blive god til at skrive skarpe og præcise tekster.

Du lærer at bruge forklarende eksempler, at finde dine egne kilder og at interviewe dem. Du får styr på de forskellige journalistiske genrer – og nogle gange afleverer du en politisk kommentar eller en kronik i stedet for en dansk stil.

Hvordan er det at gå på Journalistik
Afspil video

Minna og Celina går på studieretningen Journalistik i 2.j.

Journalistik fylder også i de andre fag

De andre fag på studieretningen har også journalistisk fokus.

Måske analyserer du mediernes rolle i dagens Danmark i samfundsfag, mens du i engelsk undersøger forskellene mellem danske og britiske tabloidaviser.

I historie kan det være, at du sammenligner journalistikken før og nu. Du bruger også din journalistiske viden til at skrive bedre opgaver i dansk, engelsk og samfundsfag.

Prøv journalistikken af i praksis

Vi kombinerer undervisningen med besøg af professionelle journalister og mediepersoner, der kommer med praktiske tips, holder workshops og fortæller om at arbejde i mediebranchen. Der er også plads til kreative skriveøvelser, så du bliver vant til at skrive og får sat gang i fantasien.

Du er på to intensive skrivelejre med professionelle journalister. De er obligatoriske og foregår ofte på højskoler, hvor du selv betaler en del af udgiften.

På studieturen tager vi tit til London og laver journalistik. Du har også mulighed for at komme i praktik på et medie. I 2015 havde vi bl.a. aftaler med DR, TV2News, Cover, Kristelig Dagblad og Billed Bladet.

287A7471 Foto: Mathias Eis Schultz

Du arbejder bl.a. med

  • Journalistisk vinkling
  • Reportager, kronikker og blogs
  • Opbygning af overbevisende kommunikation
  • Interviewteknik
  • Traditionelle og digitale medier.

Hvad kan du blive?

Den journalistiske studieretning kan føre videre til mange uddannelser. Nogle elever fortsætter på journalistuddannelsen, men du kan også læse videre på andre samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser. Se flere uddannelser på Adgangskortet.

Studieretningsfag

Engelsk Samfundsfag Retorik Se oversigt

Egenbetaling

På denne studieretning skal du både på studietur og højskoleophold. Du skal selv betale for disse ture.

Du skal regne med at bruge ca. 5.000 kr. på turene plus mad, drikkelse og lommepenge på studieturen.

Prøv gymnasielivet

TILMELD BESØGSDAGE

OEG og TV2 Lorry dækker folketingets åbning 03. October 2018
Værd at vide
Hvad går en studieretning ud på?
Hvordan er undervisningen?
Søg optagelse
Sprogelige
Medie+ - lær at arbejde professionelt med medier
Medie+ (engelsk) - lær at arbejde med medier på engelsk
Journalistik - bliv bedre til at skrive