130-timerspuljen

Alt om pointregistrering, krav mm.
Overordnede principper for pointfordelingen

Du skal optjene minimum:
30 point i 1.g
40 point i 2.g
30 point i 3.g.

Du må gerne overskride pointkravene
Altså kan du indsamle alle de point du vil, men dine ekstrapoint kan ikke tages med videre til skoleåret efter. Her starter alle på en frisk.

Obligatoriske aktiviteter giver point:

I dine tre år på gymnasiet optjener du automatisk point ved deltagelse af obligatoriske arrangementer i undervisningen. Resten af pointene tjener du ved selvvalgte arrangementer. 

De obligatoriske aktiviteter indebærer Læselyst projektet og skrivekurser i dansk og matematik.
Disse aktiviteter vil give:
14 point i 1.g
24 point i 2.g
14 point i 3.g
Altså er det ikke alle point, som man selv skal ud og “samle ind”. 

Faglæreren kan pålægge dig at deltage i givne aktiviteter
Hvis din lærer vurderer, at du har brug for ekstra hjælp i et fag, kan de bestemme, at du skal deltage i ekstrakurser. Du vil selvfølgelig få point for ekstrakurset.

Du skal selv holde regnskab
Det er vigtigt, at du selv holder styr på at optjene nok point og dokumentere dem i din personlige portfolio i Google Drev. Klasselæreren skimmer og godkender din portfolio efter hver periode.

Aktiviteter

Aktiviteter

På følgende site kan du få et overblik over hvilke aktiviteter der tilbydes i de forskellige perioder:
130 timers-puljens aktiviteter

Derudover findes der oversigter over aktiviteter med særlig optagelse, aktiviteter som strækker sig over hele året og andre pointgivende aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

Her kan du se fordelingen af de obligatoriske aktiviteter og hvor mange point de hver især giver:

 

Sådan registrerer du dine point

Sådan gør du:

  1. Gå ind på 130 timers-puljen sitet
  2. I venstre side finder du en liste med links til hver klasses portfolio – find din klasse og tryk på den.
  3. Her ligger der et link til din klasses Google Drev mappe, hvor der gerne skulle ligge en skabelon til pointregistrering.
  4. Så laver du en KOPI af skabelonen, så resten af din klasse også kan bruge den. Du giver kopien dit navn og gemmer den den i samme mappe, som den skabelonen ligger i. Herefter ændrer du deleindstillingerne, så det kun er dig selv og dine klasselærere, som kan se dokumentet.
  5. Løbende udfylder du så aktivitet, ansvarlig lærer (eller udvalgsformand) og det antal point, som oversigten angiver.
130-timers perioderne

Hvad er 130 timers-puljen?

På Ørestad Gymnasium fordeles den individuelle tid i 130 timerspuljen over 2 perioder i løbet af skoleåret. Du skal deltage i aktiviteter i begge perioder, og ved udgangen af 3.g skal du have deltaget i nok aktiviteter til at dække den individuelle tid, som du ifølge bekendtgørelsen er berettiget til.

Vi har valgt at opgøre din individuelle tid i ”point”. Hver elev skal derfor ved udgangen af sidste periode i 3.g, have opnået 100 point, fordelt på 30 point i 1.g og 40 point i 2.g og 30 point i 3.g.

Formål

Formålet med 130 timers-puljen:

  • At give dig mulighed for at udvikle de talenter, netop du besidder
  • At give dig mulighed for at gøre en ekstra indsats dér, hvor du har særligt behov for det