130-timerspuljen

130-timerspuljen

Den individuelle timepulje (130-timerspuljen)

Den individuelle timepulje er 130 timer, som skal bruges til at understøtte den enkelte elevs faglige udvikling bedst muligt, primært med fokus på skriftlighed.

Den individuelle timepulje (130-timerspuljen) er defineret i 2017-bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser. 

På Ørestad Gymnasium har vi valgt at implementere den individuelle timepulje som en kombination af niveaudelte danskkurser på alle tre årgange, differentieret skriftlighed i alle fag med skriftlig eksamen, læselyst samt diverse skoleaktiviteter.

 

Fordeling af timer i den individuelle timepulje

Formål

Formålet med 130 timers-puljen:

  • At give dig mulighed for at udvikle de talenter, netop du besidder
  • At give dig mulighed for at gøre en ekstra indsats dér, hvor du har særligt behov for det